Truy cập

Hôm nay:
452
Hôm qua:
145
Tuần này:
927
Tháng này:
2642
Tất cả:
84201

Danh bạ điện thoại

Ngày 15/09/2018 10:18:09

Danh bạ điện thoại

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ TÂY HỒ


Danh ba dien thoai ngày 24.6.2019.doc


635560259.jpg

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ XÃ TÂY HỒ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nguyễn Khắc Trung

BT. Đảng ủy

0974292560

Hoàng Văn Lâm

PBT.TT. CT.HĐND

0936410468

Trần Thị Huệ

VP Đảng uỷ

0347555421

Lê Duy Chẩn

PCT. HĐND

0917816987

Nguyễn Hồng Sơn

PBT. CT.UBND

0914317566

Lê Xuân Quân

PCT.UBND

0919278646

Lê Xuân Trường

TrưởngCAxã

091895086

Trịnh Văn Quang

CHT.QS xã

0986794556

Nguyễn Đức Dũng

CC.VP-TK

0949139676

Phùng Xuân Đài

CC.TP-HT

0983817892

Nguyễn Văn Độ

CC. TCKT

0977665775

Phùng Thị Huệ

CC.TCKT

0986862196

Lê Thị Thúy

CC. ĐC.NNMT

0977628639

Lê Đình Tú

CC. VHXH

0934502332

Đinh Văn Hùng

CT.MTTQ

0948579969

Lê Đình Viễn

CT.Hội CCB

0345250918

Hoàng Thị Duyên

CT.Hội LHPN

0918156167

Phùng Thị Giang

BT. Đoàn TN

0979763898

Phùng Xuân Lợi

CT. Hội Nông dân

0945976099

Cao Xuân Hùng

Phó CTHộiND

0342082345

Lê Thế Ký

Phó công an xã

0358181745

Lê Xuân Tài

Phó công an xã

0385760059

Đinh Văn Lâm

Phó CHT quân sự xã

0982920110

Nguyễn Thị Hà

Phó CTHội CCB

0359935056

Lê Tiến Thành

PCT.MTTQ xã-CTKH

0397663214

Lê Thị Mai

Phó BT Đoàn TN

0978204402

Lê Thị Điệp

Phó CTHội LHPN

0984542775

Phùng Thị Hồng

VT-LT-Thủ quỹ

0946976366

Lê Thị Vân

CB.DS,GĐ,TE

0964429456

Đỗ Huy Thường

CT. Hội người cao tuổi

0329502897

Lê Thị Thơm

CT. Hội Đông Y

0987330428

Lê Thị Thành

CT. Hội TNXP

0943235188

Lê Văn Thạo

CT H.CGC

0326897145

Lê Đình Nghịch

CT . H BT-NTT

0774376122

Lê Đình Hùng

CT. H.TS-HCM

0333511477

Trịnh Văn Thọ

CT.HCĐDC-TBTTND

0343204721

Đỗ Anh Tuấn

CH T.CLB Lam Sơn

0912958807

Lê Ích Vinh

GĐ. HTX

0857750986

Nguyễn Thị Mỵ

KT. HTX

0357624205

Lê Thị Hạnh

KNV. HTX

0386691568

Lê Xuân Diện

Giao thông BV

0845991667

Lê Duy Tường

Giao thông BV

0972935106

Đinh Văn Thưởng

Đài truyền thanh

0337376998

Lê Thị Hường

TT. Trạm y tế xã

0382049460

Lê Thị Thắm

BTCB – TT Nam Thượng

0378267183

Vũ Đình Hà

PBTCB–TBCTMT T.Nam Thượng

0973689654

Phùng Xuân Nhân

BTCB –TT Hội Hiện

01637151447

Phùng Xuân Hải

PBTCB –TBCTMT T.Hội Hiền

0943806889

Lê Công Thường

BTCB –TT Đống Nãi

0345973789

Nguyễn Văn Điệp

TBCTMT thôn Đống Nãi

0338902839

Đỗ Ngọc Đức

BTCB Trường THCS

0902108123

Trịnh Thị Hoa

BTCB Trường Tiểu học

0919899364

Lê Thị Hiền

BTCB Trường Mầm non

0966726938

Hoàng Văn Hào

Công an viên – T. Nam Thượng

0365830677

Lê Duy Bình

Công an viên – T. Hội Hiền

0367079475

Nguyễn Hồng Hải

Công an viên – T.Đống Nãi

0978137856

Danh bạ điện thoại

Đăng lúc: 15/09/2018 10:18:09 (GMT+7)

Danh bạ điện thoại

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ TÂY HỒ


Danh ba dien thoai ngày 24.6.2019.doc


635560259.jpg

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁN BỘ XÃ TÂY HỒ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Nguyễn Khắc Trung

BT. Đảng ủy

0974292560

Hoàng Văn Lâm

PBT.TT. CT.HĐND

0936410468

Trần Thị Huệ

VP Đảng uỷ

0347555421

Lê Duy Chẩn

PCT. HĐND

0917816987

Nguyễn Hồng Sơn

PBT. CT.UBND

0914317566

Lê Xuân Quân

PCT.UBND

0919278646

Lê Xuân Trường

TrưởngCAxã

091895086

Trịnh Văn Quang

CHT.QS xã

0986794556

Nguyễn Đức Dũng

CC.VP-TK

0949139676

Phùng Xuân Đài

CC.TP-HT

0983817892

Nguyễn Văn Độ

CC. TCKT

0977665775

Phùng Thị Huệ

CC.TCKT

0986862196

Lê Thị Thúy

CC. ĐC.NNMT

0977628639

Lê Đình Tú

CC. VHXH

0934502332

Đinh Văn Hùng

CT.MTTQ

0948579969

Lê Đình Viễn

CT.Hội CCB

0345250918

Hoàng Thị Duyên

CT.Hội LHPN

0918156167

Phùng Thị Giang

BT. Đoàn TN

0979763898

Phùng Xuân Lợi

CT. Hội Nông dân

0945976099

Cao Xuân Hùng

Phó CTHộiND

0342082345

Lê Thế Ký

Phó công an xã

0358181745

Lê Xuân Tài

Phó công an xã

0385760059

Đinh Văn Lâm

Phó CHT quân sự xã

0982920110

Nguyễn Thị Hà

Phó CTHội CCB

0359935056

Lê Tiến Thành

PCT.MTTQ xã-CTKH

0397663214

Lê Thị Mai

Phó BT Đoàn TN

0978204402

Lê Thị Điệp

Phó CTHội LHPN

0984542775

Phùng Thị Hồng

VT-LT-Thủ quỹ

0946976366

Lê Thị Vân

CB.DS,GĐ,TE

0964429456

Đỗ Huy Thường

CT. Hội người cao tuổi

0329502897

Lê Thị Thơm

CT. Hội Đông Y

0987330428

Lê Thị Thành

CT. Hội TNXP

0943235188

Lê Văn Thạo

CT H.CGC

0326897145

Lê Đình Nghịch

CT . H BT-NTT

0774376122

Lê Đình Hùng

CT. H.TS-HCM

0333511477

Trịnh Văn Thọ

CT.HCĐDC-TBTTND

0343204721

Đỗ Anh Tuấn

CH T.CLB Lam Sơn

0912958807

Lê Ích Vinh

GĐ. HTX

0857750986

Nguyễn Thị Mỵ

KT. HTX

0357624205

Lê Thị Hạnh

KNV. HTX

0386691568

Lê Xuân Diện

Giao thông BV

0845991667

Lê Duy Tường

Giao thông BV

0972935106

Đinh Văn Thưởng

Đài truyền thanh

0337376998

Lê Thị Hường

TT. Trạm y tế xã

0382049460

Lê Thị Thắm

BTCB – TT Nam Thượng

0378267183

Vũ Đình Hà

PBTCB–TBCTMT T.Nam Thượng

0973689654

Phùng Xuân Nhân

BTCB –TT Hội Hiện

01637151447

Phùng Xuân Hải

PBTCB –TBCTMT T.Hội Hiền

0943806889

Lê Công Thường

BTCB –TT Đống Nãi

0345973789

Nguyễn Văn Điệp

TBCTMT thôn Đống Nãi

0338902839

Đỗ Ngọc Đức

BTCB Trường THCS

0902108123

Trịnh Thị Hoa

BTCB Trường Tiểu học

0919899364

Lê Thị Hiền

BTCB Trường Mầm non

0966726938

Hoàng Văn Hào

Công an viên – T. Nam Thượng

0365830677

Lê Duy Bình

Công an viên – T. Hội Hiền

0367079475

Nguyễn Hồng Hải

Công an viên – T.Đống Nãi

0978137856