Truy cập

Hôm nay:
455
Hôm qua:
145
Tuần này:
930
Tháng này:
2645
Tất cả:
84204

Công điện khẩn số 04/2018

Ngày 15/09/2018 11:20:21

Công điện khẩn số 04 /2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TÂY HỒ

Số: 04/CĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Hồ, ngày 15 tháng 9 năm 2018

CÔNG ĐIỆNKHẨN

Về việcứng phó với diễn biến của siêu bão Mangkhut

CHỦ TỊCH ỦYBAN NHÂN DÂNXÃ TÂY HỒ

ĐIỆN:

- Các thành viên Ban chỉ huy PCTTxã;

-Ban chỉ huyQuân sự xã, Ban Công an xã; HTXDVNN&ĐN; Trạm y tế xã;

- Ban giám hiệu Trường Mầm Non, Trường Tiểu học, Trường THCS;

- Ban chỉ huy các thôn, BQL các Làng văn hóa trong xã,

Hiện nay, siêu bão Mangkhut mạnh cấp 17, giật trên cấp 17 trên vùng biển Philippin và đang di chuyển hướng vào Biển Đông. Theo dự báo, khả năng bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ trong khoảng ngày 16-17/9/2018 và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền trong khoảng ngày 17-18/9/2018, hoàn lưu bão gây mưa rất to cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 17-19/9.

Đến ngày 14/9/2018, trên địa bàn toàn xã đã thu hoạch được 45% diện tích lúa Thu mùa, một số thôn diện tích chưa thu hoạch còn nhiều như thôn 5, thôn 6. Cùng với thu hoạch lúa và cây trồng vụ Thu Mùa, các thôn đang triển khai cho các hộ sản xuất cây trồng vụ đông.

Thực hiện Công điện số 15/CĐ-UBND, ngày 15/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân về việc chỉ đạo thu hoạch lúa để ứng phó với siêu bão Mangkhut. Để chủ động ứng phó với diễn biến phó lường của thời tiết có thể xảy ra trong thời gian tới, Chủ tịch UBND xã yêu cầu trưởng các ban ngành đoàn thể, các thành viên BCH PCTT, Ban quản lý các làng, BCH các thôn, Ban giám hiệu các trường, Trạm Y tế xã tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Khẩn trương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung Công điện số 03/CĐ-UBND, ngày 12/9/2018 của BCH PCTT xã, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa, bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để chỉ đạo sản xuất nông nghiệp; phân công cán bộ trực tiếp xuống các thôn để cùng các đồng chí Trưởng thôn chỉ đạo, hướng dẫn, ứng phó và xử lý nhanh các tình huống thời tiết để có biện pháp hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, bão gây ra đối với sản xuất nông nghiệp.

2. Tổ chức tiêu cạn nước trên những cánh đồng, ruộng lúa đã và đang trong giai đoạn chín, tiêu cạn nước đệm trên hệ thống kênh mương nội đồng; khơi thông dòng chảy trên các tuyến mương tiêu để bảo đảm nước tiêu nhanh, nhất là vùng trũng thấp.

3. Tuyên truyền cho nhân dân huy động lực lượng lao động, phương tiện máy móc khẩn trương thu hoạch diện tích lúa mùa khi ruộng lúa đã chín 80-85% với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

4. Đối với diện tích rau màu: Khuyến cáo cho nhân dân khơi thông rãnh tiêu nước trên đồng ruộng, nạo vét mương tiêu; chuẩn bị giống, vật tư sẵn sàng triển khai sản xuất vụ đông, các cây trồng đến thời vụ có thể gieo hạt trên bầu, bánh để tranh thủ thời vụ; tiêu nước nhanh nếu gặp mưa lớn, vệ sinh đồng ruộng sau khi nước rút, phun phân bón vi lượng…cho cây nhanh phục hồi; khi đất khô ráo cần vun xới kịp thời để tạo độ thoáng cho đất, đồng thời kết hợp bón tưới phân lân tránh bị nghẹt rễ.

5. Các ban ngành đoàn thể, các làng, thôn hoãn các cuộc họp không cần thiết, tập trung chỉ đạo công tác thu hoạch lúa mùa; chủ động chuẩn bị các phương án phòng chống bão, lụt; khắc phục có hiệu quả khi bão đổ bộ vào đất liền, đặc biệt là việc tiêu úng khi mưa lớn xảy ra và chuẩn bị giống, vật tư dự trữ để khôi phục sản xuất nếu có thiệt hại.

6. BCH Quân sự xã, Ban Công an xã bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân thu hoạch kịp thời lúa và các cây trồng vụ Thu Mùa thi có yêu cầu.

7. Đài truyền thanh xã, hệ thống truyền thanh ở các thôn phải thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo tình hình diễn biến của bão để các cấp, các ngành và nhân dân biết để để chủ động ứng phó với tình hình diễn biến bất thường xảy ra.

8. Yêu cầu Trưởng các ban ngành đoàn thể, các thành viên BCH PCTT xã trực tiếp xuống các thôn để kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo nêu trên và tổng hợp báo cáo tình hình về UBND xã qua Văn phòng UBND xã.

Nơi nhận:

-BCH PCTT huyện Thọ Xuân (B/c);

- Các thành viên BCĐ. PCTT xã (Thực hiện);

- BCH QS,BanCA, HTXDVNN&ĐN (T/h);

- BGHTrườngMN, TH, THCS,TrạmYT(T/h);

- BCH các thôn , BQL các Làng VH (Thực hiện);

- Lưu: VP,

CHỦ TỊCH UBND XÃ

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Sơn

Công điện khẩn số 04/2018

Đăng lúc: 15/09/2018 11:20:21 (GMT+7)

Công điện khẩn số 04 /2018

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TÂY HỒ

Số: 04/CĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Hồ, ngày 15 tháng 9 năm 2018

CÔNG ĐIỆNKHẨN

Về việcứng phó với diễn biến của siêu bão Mangkhut

CHỦ TỊCH ỦYBAN NHÂN DÂNXÃ TÂY HỒ

ĐIỆN:

- Các thành viên Ban chỉ huy PCTTxã;

-Ban chỉ huyQuân sự xã, Ban Công an xã; HTXDVNN&ĐN; Trạm y tế xã;

- Ban giám hiệu Trường Mầm Non, Trường Tiểu học, Trường THCS;

- Ban chỉ huy các thôn, BQL các Làng văn hóa trong xã,

Hiện nay, siêu bão Mangkhut mạnh cấp 17, giật trên cấp 17 trên vùng biển Philippin và đang di chuyển hướng vào Biển Đông. Theo dự báo, khả năng bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến Vịnh Bắc Bộ trong khoảng ngày 16-17/9/2018 và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền trong khoảng ngày 17-18/9/2018, hoàn lưu bão gây mưa rất to cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 17-19/9.

Đến ngày 14/9/2018, trên địa bàn toàn xã đã thu hoạch được 45% diện tích lúa Thu mùa, một số thôn diện tích chưa thu hoạch còn nhiều như thôn 5, thôn 6. Cùng với thu hoạch lúa và cây trồng vụ Thu Mùa, các thôn đang triển khai cho các hộ sản xuất cây trồng vụ đông.

Thực hiện Công điện số 15/CĐ-UBND, ngày 15/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân về việc chỉ đạo thu hoạch lúa để ứng phó với siêu bão Mangkhut. Để chủ động ứng phó với diễn biến phó lường của thời tiết có thể xảy ra trong thời gian tới, Chủ tịch UBND xã yêu cầu trưởng các ban ngành đoàn thể, các thành viên BCH PCTT, Ban quản lý các làng, BCH các thôn, Ban giám hiệu các trường, Trạm Y tế xã tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Khẩn trương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung Công điện số 03/CĐ-UBND, ngày 12/9/2018 của BCH PCTT xã, đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình mưa, bão trên các phương tiện thông tin đại chúng để chỉ đạo sản xuất nông nghiệp; phân công cán bộ trực tiếp xuống các thôn để cùng các đồng chí Trưởng thôn chỉ đạo, hướng dẫn, ứng phó và xử lý nhanh các tình huống thời tiết để có biện pháp hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa, bão gây ra đối với sản xuất nông nghiệp.

2. Tổ chức tiêu cạn nước trên những cánh đồng, ruộng lúa đã và đang trong giai đoạn chín, tiêu cạn nước đệm trên hệ thống kênh mương nội đồng; khơi thông dòng chảy trên các tuyến mương tiêu để bảo đảm nước tiêu nhanh, nhất là vùng trũng thấp.

3. Tuyên truyền cho nhân dân huy động lực lượng lao động, phương tiện máy móc khẩn trương thu hoạch diện tích lúa mùa khi ruộng lúa đã chín 80-85% với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

4. Đối với diện tích rau màu: Khuyến cáo cho nhân dân khơi thông rãnh tiêu nước trên đồng ruộng, nạo vét mương tiêu; chuẩn bị giống, vật tư sẵn sàng triển khai sản xuất vụ đông, các cây trồng đến thời vụ có thể gieo hạt trên bầu, bánh để tranh thủ thời vụ; tiêu nước nhanh nếu gặp mưa lớn, vệ sinh đồng ruộng sau khi nước rút, phun phân bón vi lượng…cho cây nhanh phục hồi; khi đất khô ráo cần vun xới kịp thời để tạo độ thoáng cho đất, đồng thời kết hợp bón tưới phân lân tránh bị nghẹt rễ.

5. Các ban ngành đoàn thể, các làng, thôn hoãn các cuộc họp không cần thiết, tập trung chỉ đạo công tác thu hoạch lúa mùa; chủ động chuẩn bị các phương án phòng chống bão, lụt; khắc phục có hiệu quả khi bão đổ bộ vào đất liền, đặc biệt là việc tiêu úng khi mưa lớn xảy ra và chuẩn bị giống, vật tư dự trữ để khôi phục sản xuất nếu có thiệt hại.

6. BCH Quân sự xã, Ban Công an xã bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân thu hoạch kịp thời lúa và các cây trồng vụ Thu Mùa thi có yêu cầu.

7. Đài truyền thanh xã, hệ thống truyền thanh ở các thôn phải thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo tình hình diễn biến của bão để các cấp, các ngành và nhân dân biết để để chủ động ứng phó với tình hình diễn biến bất thường xảy ra.

8. Yêu cầu Trưởng các ban ngành đoàn thể, các thành viên BCH PCTT xã trực tiếp xuống các thôn để kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo nêu trên và tổng hợp báo cáo tình hình về UBND xã qua Văn phòng UBND xã.

Nơi nhận:

-BCH PCTT huyện Thọ Xuân (B/c);

- Các thành viên BCĐ. PCTT xã (Thực hiện);

- BCH QS,BanCA, HTXDVNN&ĐN (T/h);

- BGHTrườngMN, TH, THCS,TrạmYT(T/h);

- BCH các thôn , BQL các Làng VH (Thực hiện);

- Lưu: VP,

CHỦ TỊCH UBND XÃ

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Sơn