Truy cập

Hôm nay:
473
Hôm qua:
145
Tuần này:
948
Tháng này:
2663
Tất cả:
84222

Công điện Khẩn số 05/2018

Ngày 15/09/2018 21:59:17

Công điện số 05 Về việc ứng phó với diễn biến của siêu bão Mangkhut
ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TÂY H

Số: 05/CĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Hồ, ngày 15 tháng9 năm 2018

CÔNG ĐIỆN KHẨN

Về việc ứng phó với diễn biến của siêu bão Mangkhut

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂY HỒ

ĐIỆN:

- Các thành viên Ban chỉ huy PCTT xã;

- Ban chỉ huy Quân sự xã, Ban Công an xã; HTXDVNN&ĐN; Trạm y tế xã;

- Ban giám hiệu Trường Mầm Non, Trường Tiểu học, Trường THCS;

- Ban chỉ huy các thôn, BQL các Làng văn hóa trong xã,

Sáng nay, (15/9/2018), siêu bão MANGKHƯT đã vượt qua đảo Lu dông (Philippin) đi vào khu vực Bắc Biển Đông và trở thành com bão số 6. Hồi 13 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25 “ 30km, vùng tâm bão có khả năng đổ bộ vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) gây gió rất manh trên vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển và đất liền nước ta, kèm theo mưa lớn. Từ ngày 17-19/9/2018, hoàn lưu bão gây mưa rất to cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, lượng mưa từ 100-300mm.

Thực hiện Công điện số 18/CĐ-ƯBND ngày 15/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ứng phó với bão số 6. Để chủ động ứng phó với bão số 6, Công điện số 16/CĐ-ƯBND ngày 15/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân Chủ tịch ƯBND xã Tây Hồ yêu cầu các thành viên BCH PCTT ; Ban chỉ huy các thôn tập trung chỉ đạo và thực hiện một sổ nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch ƯBND tại Công điện số 04/CĐ-ƯBND ngày 15/9/2018 về việc chỉ đạo thu hoạch lúa và các sản phẩm trồng trọt để ứng phó với siêu bão MANGKHUT.

2. Tổ chức tiêu cạn nước trên những cánh đồng, ruộng lúa đã và đang trong giai đoạn chín, tiêu cạn nước đệm trên hệ thống kênh mương nội đồng; khơi thông dòng chảy trên các tuyến mương tiêu để bảo đảm nước tiêu nhanh, nhất là vùng trũng thấp.

3. Tuyên truyền cho nhân dân huy động lực lượng lao động, phương tiện máy móc khẩn trương thu hoạch diện tích lúa mùa khi ruộng lúa đã chín 80-85% với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

4. Đối với diện tích rau màu: Khuyến cáo cho nhân dân khơi thông rãnh tiêu nước trên đồng ruộng, nạo vét mương tiêu; chuẩn bị giống, vật tư sẵn sàng triển khai sản xuất vụ đông, các cây trồng đến thời vụ có thể gieo hạt trên bầu, bánh để tranh thủ thời vụ; tiêu nước nhanh nếu gặp mưa lớn, vệ sinh đồng ruộng sau khi nước rút, phun phân bón vi lượng…cho cây nhanh phục hồi; khi đất khô ráo cần vun xới kịp thời để tạo độ thoáng cho đất, đồng thời kết hợp bón tưới phân lân tránh bị nghẹt rễ.

5. Các ban ngành đoàn thể, các làng, thôn hoãn các cuộc họp không cần thiết, tập trung chỉ đạo công tác thu hoạch lúa mùa; chủ động chuẩn bị các phương án phòng chống bão, lụt; khắc phục có hiệu quả khi bão đổ bộ vào đất liền, đặc biệt là việc tiêu úng khi mưa lớn xảy ra và chuẩn bị giống, vật tư dự trữ để khôi phục sản xuất nếu có thiệt hại.

6. BCH Quân sự xã, Ban Công an xã bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân thu hoạch kịp thời lúa và các cây trồng vụ Thu Mùa thi có yêu cầu.

7. Đài truyền thanh xã, hệ thống truyền thanh ở các thôn phải thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo tình hình diễn biến của bão để các cấp, các ngành và nhân dân biết để để chủ động ứng phó với tình hình diễn biến bất thường xảy ra.

8. Yêu cầu Trưởng các ban ngành đoàn thể, các thành viên BCH PCTT xã trực tiếp xuống các thôn để kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo nêu trên và tổng hợp báo cáo tình hình về UBND xã qua Văn phòng UBND xã.

Nơi nhận:

- BCH PCTT huyện Thọ Xuân (B/c);

- Các thành viên BCĐ. PCTT xã (Thực hiện);

- BCH QS, Ban CA, HTXDVNN&ĐN (T/h);

- BGH Trường MN, TH, THCS, Trạm YT (T/h);

- BCH các thôn , BQL các Làng VH (Thực hiện);

- Lưu: VP,

CHỦ TỊCH UBND XÃ

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Sơn

Công điện Khẩn số 05/2018

Đăng lúc: 15/09/2018 21:59:17 (GMT+7)

Công điện số 05 Về việc ứng phó với diễn biến của siêu bão Mangkhut
ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TÂY H

Số: 05/CĐ-UBND
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Hồ, ngày 15 tháng9 năm 2018

CÔNG ĐIỆN KHẨN

Về việc ứng phó với diễn biến của siêu bão Mangkhut

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂY HỒ

ĐIỆN:

- Các thành viên Ban chỉ huy PCTT xã;

- Ban chỉ huy Quân sự xã, Ban Công an xã; HTXDVNN&ĐN; Trạm y tế xã;

- Ban giám hiệu Trường Mầm Non, Trường Tiểu học, Trường THCS;

- Ban chỉ huy các thôn, BQL các Làng văn hóa trong xã,

Sáng nay, (15/9/2018), siêu bão MANGKHƯT đã vượt qua đảo Lu dông (Philippin) đi vào khu vực Bắc Biển Đông và trở thành com bão số 6. Hồi 13 giờ ngày 15/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc; 119,7 độ Kinh Đông; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 25 “ 30km, vùng tâm bão có khả năng đổ bộ vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) gây gió rất manh trên vịnh Bắc Bộ, vùng ven biển và đất liền nước ta, kèm theo mưa lớn. Từ ngày 17-19/9/2018, hoàn lưu bão gây mưa rất to cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, lượng mưa từ 100-300mm.

Thực hiện Công điện số 18/CĐ-ƯBND ngày 15/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc ứng phó với bão số 6. Để chủ động ứng phó với bão số 6, Công điện số 16/CĐ-ƯBND ngày 15/9/2018 của Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân Chủ tịch ƯBND xã Tây Hồ yêu cầu các thành viên BCH PCTT ; Ban chỉ huy các thôn tập trung chỉ đạo và thực hiện một sổ nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch ƯBND tại Công điện số 04/CĐ-ƯBND ngày 15/9/2018 về việc chỉ đạo thu hoạch lúa và các sản phẩm trồng trọt để ứng phó với siêu bão MANGKHUT.

2. Tổ chức tiêu cạn nước trên những cánh đồng, ruộng lúa đã và đang trong giai đoạn chín, tiêu cạn nước đệm trên hệ thống kênh mương nội đồng; khơi thông dòng chảy trên các tuyến mương tiêu để bảo đảm nước tiêu nhanh, nhất là vùng trũng thấp.

3. Tuyên truyền cho nhân dân huy động lực lượng lao động, phương tiện máy móc khẩn trương thu hoạch diện tích lúa mùa khi ruộng lúa đã chín 80-85% với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”.

4. Đối với diện tích rau màu: Khuyến cáo cho nhân dân khơi thông rãnh tiêu nước trên đồng ruộng, nạo vét mương tiêu; chuẩn bị giống, vật tư sẵn sàng triển khai sản xuất vụ đông, các cây trồng đến thời vụ có thể gieo hạt trên bầu, bánh để tranh thủ thời vụ; tiêu nước nhanh nếu gặp mưa lớn, vệ sinh đồng ruộng sau khi nước rút, phun phân bón vi lượng…cho cây nhanh phục hồi; khi đất khô ráo cần vun xới kịp thời để tạo độ thoáng cho đất, đồng thời kết hợp bón tưới phân lân tránh bị nghẹt rễ.

5. Các ban ngành đoàn thể, các làng, thôn hoãn các cuộc họp không cần thiết, tập trung chỉ đạo công tác thu hoạch lúa mùa; chủ động chuẩn bị các phương án phòng chống bão, lụt; khắc phục có hiệu quả khi bão đổ bộ vào đất liền, đặc biệt là việc tiêu úng khi mưa lớn xảy ra và chuẩn bị giống, vật tư dự trữ để khôi phục sản xuất nếu có thiệt hại.

6. BCH Quân sự xã, Ban Công an xã bố trí lực lượng trực 24/24 giờ, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân thu hoạch kịp thời lúa và các cây trồng vụ Thu Mùa thi có yêu cầu.

7. Đài truyền thanh xã, hệ thống truyền thanh ở các thôn phải thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo tình hình diễn biến của bão để các cấp, các ngành và nhân dân biết để để chủ động ứng phó với tình hình diễn biến bất thường xảy ra.

8. Yêu cầu Trưởng các ban ngành đoàn thể, các thành viên BCH PCTT xã trực tiếp xuống các thôn để kiểm tra, đôn đốc, triển khai thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo nêu trên và tổng hợp báo cáo tình hình về UBND xã qua Văn phòng UBND xã.

Nơi nhận:

- BCH PCTT huyện Thọ Xuân (B/c);

- Các thành viên BCĐ. PCTT xã (Thực hiện);

- BCH QS, Ban CA, HTXDVNN&ĐN (T/h);

- BGH Trường MN, TH, THCS, Trạm YT (T/h);

- BCH các thôn , BQL các Làng VH (Thực hiện);

- Lưu: VP,

CHỦ TỊCH UBND XÃ

(Đã ký)

Nguyễn Hồng Sơn