Truy cập

Hôm nay:
97
Hôm qua:
154
Tuần này:
251
Tháng này:
3831
Tất cả:
80176

Thông báo bão số 4

Ngày 28/08/2019 19:30:42

Công điện đối phó với bão Podul
ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TÂY H

Số: 03/CĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Hồ, ngày 28 tháng 8 năm 2019

CÔNG ĐIỆN
Về việc ứng phó với bão Podul


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂY HỒ
ĐIỆN:


- Các thành viên Ban chỉ huy PCTT xã;

- Ban chỉ huy Quân sự xã, Ban Công an xã; HTXDVNN&ĐN; Trạm y tế xã;

- Ban giám hiệu Trường Mầm Non, Trường Tiểu học, Trường THCS;

- Ban chỉ huy các thôn, BQL các Làng văn hóa trong xã,

Thực hiện Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 27/8/2019 của Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân về việc ứng phó với cơn bão Podul. Vào hồi 07 giờ ngày 27/8, vị trí tâm bão vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu – Dong (Phi líp pin) khoảng 550km về phía Đông đông nam. Cấp độ rủi ro cấp 3

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây Bắc, mỗi giờ đi được khoãng 20-25km có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ sáng ngày 29/8 vị trí tâm bão vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông cách huyện đảo Hoàng sa khoảng 200 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ) giật cấp 11

Để chủ động ứng phó với diễn biến của thiên tai: Chủ tịch UBND xã yêu cầu Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã; các thành viên BCH phòng chống thiên tai xã Tây Hồ tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung nhiệm vụ sau đây:

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão Podul, thông tin cảnh báo kịp thời để nhân dân phòng tránh, triển khai các phương án che chắn diện tích ao, hồ đang nuôi trồng thủy sản; bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

2. Chỉ đạo lực lượng Dân quân, Công an xã và BCH các thôn tiến hành kiểm tra các hệ thống công trình thủy lợi, mương tiêu trên địa bàn, các khu vực trọng yếu, tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy để tiêu úng kịp thời khi có mưa lớn.

3. Kiểm tra cụ thể phương án "4 tại chỗ", sẵn sàng triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống mưa lũ, bảo vệ nhà cửa, kho tàng, công sở, trường học, trạm y tế và các công trình xây dựng cơ bản của tập thể và của nhân dân đang thi công, đặc biệt là tập trung bảo vệ các công trình thủy lợi để tiêu úng nhanh nhất.

4. HTXDVNN&ĐN phối hợp với BCH các thôn và chỉ đạo thợ điện các khu chủ động kiểm tra hệ thống điện của các Trạm biến áp, phát quang hành lang đường dây tải điện trong xã không xảy ra các sự cố chập cháy nổ do điện gây ra trong thời gian mưa bão.

5. BCH phòng chống thiên tai, các ngành, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ được giao chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần tại chỗ để chủ động tham gia công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh điều động.

6. Đài truyền thanh xã; hệ thống truyền thanh ở các thôn phải thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo tình hình diễn biến thời tiết, mưa bão để các cấp, các ngành và nhân dân biết chủ động ứng phó kịp thời và hiệu quả.

7. Bố trí lực lượng trực ban 24h/24h, tại Nhà văn hóa các thôn; Công sở UBND xã để theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, chỉ đạo lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu một cách kịp thời. Thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Ban chỉ huy PCTT xã Tây Hồ theo số Điện thoại: 02373530709.

Nơi nhận:

- BCH PCTT huyện Thọ Xuân (B/c);

- Các thành viên BCĐ. PCTT xã (Thực hiện);

- BCH QS, Ban CA, HTXDVNN&ĐN (T/h);

- BGH Trường MN, TH, THCS, Trạm YT (T/h);

- BCH các thôn , BQL các Làng VH (Thực hiện);

- Lưu: VP,

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng SơnThông báo bão số 4

Đăng lúc: 28/08/2019 19:30:42 (GMT+7)

Công điện đối phó với bão Podul
ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ TÂY H

Số: 03/CĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tây Hồ, ngày 28 tháng 8 năm 2019

CÔNG ĐIỆN
Về việc ứng phó với bão Podul


CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ TÂY HỒ
ĐIỆN:


- Các thành viên Ban chỉ huy PCTT xã;

- Ban chỉ huy Quân sự xã, Ban Công an xã; HTXDVNN&ĐN; Trạm y tế xã;

- Ban giám hiệu Trường Mầm Non, Trường Tiểu học, Trường THCS;

- Ban chỉ huy các thôn, BQL các Làng văn hóa trong xã,

Thực hiện Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 27/8/2019 của Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân về việc ứng phó với cơn bão Podul. Vào hồi 07 giờ ngày 27/8, vị trí tâm bão vào khoảng 14,7 độ Vĩ Bắc; 120,0 độ Kinh Đông, cách đảo Lu – Dong (Phi líp pin) khoảng 550km về phía Đông đông nam. Cấp độ rủi ro cấp 3

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tiếp theo bão di chuyển theo hướng tây Bắc, mỗi giờ đi được khoãng 20-25km có khả năng mạnh thêm. Đến 07 giờ sáng ngày 29/8 vị trí tâm bão vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông cách huyện đảo Hoàng sa khoảng 200 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90 km/giờ) giật cấp 11

Để chủ động ứng phó với diễn biến của thiên tai: Chủ tịch UBND xã yêu cầu Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã; các thành viên BCH phòng chống thiên tai xã Tây Hồ tập trung chỉ đạo thực hiện một số nội dung nhiệm vụ sau đây:

1. Theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão Podul, thông tin cảnh báo kịp thời để nhân dân phòng tránh, triển khai các phương án che chắn diện tích ao, hồ đang nuôi trồng thủy sản; bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

2. Chỉ đạo lực lượng Dân quân, Công an xã và BCH các thôn tiến hành kiểm tra các hệ thống công trình thủy lợi, mương tiêu trên địa bàn, các khu vực trọng yếu, tổ chức nạo vét, khơi thông dòng chảy để tiêu úng kịp thời khi có mưa lớn.

3. Kiểm tra cụ thể phương án "4 tại chỗ", sẵn sàng triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống mưa lũ, bảo vệ nhà cửa, kho tàng, công sở, trường học, trạm y tế và các công trình xây dựng cơ bản của tập thể và của nhân dân đang thi công, đặc biệt là tập trung bảo vệ các công trình thủy lợi để tiêu úng nhanh nhất.

4. HTXDVNN&ĐN phối hợp với BCH các thôn và chỉ đạo thợ điện các khu chủ động kiểm tra hệ thống điện của các Trạm biến áp, phát quang hành lang đường dây tải điện trong xã không xảy ra các sự cố chập cháy nổ do điện gây ra trong thời gian mưa bão.

5. BCH phòng chống thiên tai, các ngành, đoàn thể theo chức năng, nhiệm vụ được giao chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần tại chỗ để chủ động tham gia công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn khi có lệnh điều động.

6. Đài truyền thanh xã; hệ thống truyền thanh ở các thôn phải thường xuyên cập nhật thông tin, thông báo tình hình diễn biến thời tiết, mưa bão để các cấp, các ngành và nhân dân biết chủ động ứng phó kịp thời và hiệu quả.

7. Bố trí lực lượng trực ban 24h/24h, tại Nhà văn hóa các thôn; Công sở UBND xã để theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, chỉ đạo lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu một cách kịp thời. Thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Ban chỉ huy PCTT xã Tây Hồ theo số Điện thoại: 02373530709.

Nơi nhận:

- BCH PCTT huyện Thọ Xuân (B/c);

- Các thành viên BCĐ. PCTT xã (Thực hiện);

- BCH QS, Ban CA, HTXDVNN&ĐN (T/h);

- BGH Trường MN, TH, THCS, Trạm YT (T/h);

- BCH các thôn , BQL các Làng VH (Thực hiện);

- Lưu: VP,

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồng Sơn