Truy cập

Hôm nay:
448
Hôm qua:
145
Tuần này:
923
Tháng này:
2638
Tất cả:
84197

Thông báo nghỉ tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Ngày 01/02/2019 14:57:06

Thông báo nghỉ tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
THÔNG BÁO
Lịch phân công cán bộ, Công chức trực và giải quyết công việc tạiCông sở UBND xã
trong dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
(từ ngày 02/02/2019 tức ngày 28/12 năm Mậu Tuất đến hết ngày 10/02/2019 tức ngày 06/01 năm Kỷ Hợi)

Ngày, tháng

Thường trực UBND

Ban công an xã,

Công an viên

Văn thư, Bảo vệ UBND xã

02/02

(28tết)

Nguyễn Hồng Sơn

Chủ tịch UBND xã

Lê Xuân Trường

Hoàng Văn Hào

Lê Xuân Diện

03/02

(29tết)

Nguyễn Hồng Sơn

Chủ tịch UBND xã

Lê Thế Ký

Lê Duy Bình

Lê Duy Tường

04/02

(30tết)

Nguyễn Hồng Sơn

Chủ tịch UBND xã

Lê Xuân Tài

Nguyễn Hồng Hải

Lê Xuân Diện

05/02

(01tết)

Lê Xuân Trường

Trưởng Công an xã

Lê Xuân Trường

Hoàng Văn Hào

Lê Duy Tường

06/02

(02tết)

Lê Xuân Quân

PCT.UBND xã

Lê Thế Ký

Lê Duy Bình

Lê Xuân Diện

07/02

(03tết)

Trịnh Văn Quang

Chỉ huy Trưởng QS

Lê XuânTài

Nguyễn Hồng Hải

Lê Duy Tường

08/02

(04tết)

Nguyễn Đức Dũng

VP - TK

Lê Xuân Trường

Hoàng Văn Hào

Lê Xuân Diện

08/02

(05tết)

Nguyễn Hồng Sơn

Chủ tịch UBND xã

Lê Thế Ký

Lê Duy Bình

Lê Duy Tường

10/02

(06tết)

Lê Xuân Quân

PCT.UBND xã

Lê Xuân Tài

Nguyễn Hồng Hải

Lê Xuân Diện

Ngoài phân công trực theo lịch trên, căn cứ vào tình hình công việc cụ thể trong các ngày nghỉ tết, Thường trực UBND xã cú thể điều động CB,CC để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu và tính chất của công việc phát sinh.

Nơi nhận:

- UBND huyện Thọ Xuân (B/c);

- Các ban, ngành, làng, thôn (T/h);

- Lưu: VP,

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch

Nguyễn Hồng Sơn

Thông báo nghỉ tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019

Đăng lúc: 01/02/2019 14:57:06 (GMT+7)

Thông báo nghỉ tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
THÔNG BÁO
Lịch phân công cán bộ, Công chức trực và giải quyết công việc tạiCông sở UBND xã
trong dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
(từ ngày 02/02/2019 tức ngày 28/12 năm Mậu Tuất đến hết ngày 10/02/2019 tức ngày 06/01 năm Kỷ Hợi)

Ngày, tháng

Thường trực UBND

Ban công an xã,

Công an viên

Văn thư, Bảo vệ UBND xã

02/02

(28tết)

Nguyễn Hồng Sơn

Chủ tịch UBND xã

Lê Xuân Trường

Hoàng Văn Hào

Lê Xuân Diện

03/02

(29tết)

Nguyễn Hồng Sơn

Chủ tịch UBND xã

Lê Thế Ký

Lê Duy Bình

Lê Duy Tường

04/02

(30tết)

Nguyễn Hồng Sơn

Chủ tịch UBND xã

Lê Xuân Tài

Nguyễn Hồng Hải

Lê Xuân Diện

05/02

(01tết)

Lê Xuân Trường

Trưởng Công an xã

Lê Xuân Trường

Hoàng Văn Hào

Lê Duy Tường

06/02

(02tết)

Lê Xuân Quân

PCT.UBND xã

Lê Thế Ký

Lê Duy Bình

Lê Xuân Diện

07/02

(03tết)

Trịnh Văn Quang

Chỉ huy Trưởng QS

Lê XuânTài

Nguyễn Hồng Hải

Lê Duy Tường

08/02

(04tết)

Nguyễn Đức Dũng

VP - TK

Lê Xuân Trường

Hoàng Văn Hào

Lê Xuân Diện

08/02

(05tết)

Nguyễn Hồng Sơn

Chủ tịch UBND xã

Lê Thế Ký

Lê Duy Bình

Lê Duy Tường

10/02

(06tết)

Lê Xuân Quân

PCT.UBND xã

Lê Xuân Tài

Nguyễn Hồng Hải

Lê Xuân Diện

Ngoài phân công trực theo lịch trên, căn cứ vào tình hình công việc cụ thể trong các ngày nghỉ tết, Thường trực UBND xã cú thể điều động CB,CC để thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu và tính chất của công việc phát sinh.

Nơi nhận:

- UBND huyện Thọ Xuân (B/c);

- Các ban, ngành, làng, thôn (T/h);

- Lưu: VP,

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

Chủ tịch

Nguyễn Hồng Sơn