Truy cập

Hôm nay:
154
Hôm qua:
178
Tuần này:
332
Tháng này:
3462
Tất cả:
85021

HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG BÍ THƯ CHI BỘ THÔN, KHU PHỐ TIÊU BIỂU

Ngày 24/07/2019 15:39:00

Nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Thọ Xuân ( 22/7/1930 22/7/2019), sáng 19/7/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong công tác đảng ở chi bộ và biểu dương, khen thưởng bí thư chi bộ thôn, khu phố tiêu biểu.

Tới dự có đồng chí Phạm Mai Anh, PBT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí PCT HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Lãnh đạocác ban xây dựng Đảng của Huyện ủy; Ủy viên UBKT Huyện ủy; phó trưởng ban chuyên trách HĐND huyện; trưởng các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBMTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội huyện; Phó Giám đốc Trung tâm BDCT huyện; Bí thư Đảng ủy, bí thư chi bộ tiêu biểu trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn.

HUYỆN ỦY THỌ XUÂN: HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG BÍ THƯ CHI BỘ THÔN, KHU PHỐ TIÊU BIỂU

Nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Thọ Xuân ( 22/7/1930 22/7/2019), sáng 19/7/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong công tác đảng ở chi bộ và biểu dương, khen thưởng bí thư chi bộ thôn, khu phố tiêu biểu.

Tới dự có đồng chí Phạm Mai Anh, PBT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí PCT HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Lãnh đạocác ban xây dựng Đảng của Huyện ủy; Ủy viên UBKT Huyện ủy; phó trưởng ban chuyên trách HĐND huyện; trưởng các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBMTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội huyện; Phó Giám đốc Trung tâm BDCT huyện; Bí thư Đảng ủy, bí thư chi bộ tiêu biểu trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn.

http://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/635747365.html

Hiện nay, toàn huyện có 274 chi bộ thôn, khu phố. Phần lớn bí thư chi bộ thôn, khu phố là những đảng viên có uy tín, bản lĩnh chính trị vững vàng; có trình độ, kiến thức cả về chuyên môn nghiệp vụ và công tác Đảng; luôn khẳng định được vai trò của mình cùng chi ủy chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều năm qua, đội ngũ bí thư chi bộ đã tập trung làm tốt việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; khẳng định được vai trò của mình trong việc tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, chăm lo xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh đấu tranh ngăn ngừa các tệ nạn xã hội, phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Bên cạnh đó, các chi bộ đã lãnh đạo thôn xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí NTM, tiêu chí XDNTM nâng cao. Căn cứ tình hình thực tế của thôn, các chi bộ đã chọn việc phù hợp, xây dựng và ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề chỉ đạo thôn, ban công tác mặt trận, các đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức XDNTM, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó huy động nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công, hiến đất... Đến nay, 41/41 xã trên địa bàn huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM; huyện đã hoàn thành các tiêu chí huyện NTM.

http://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/635747366.html

Tại hội nghị, một số bí thư chi bộ, khu phố tiêu biểu đã trao đổi kinh nghiệm trong quá trình công tác về một số lĩnh vực như: Công tác kiểm tra, giám sát của chi ủy chi bộ, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng; Vai trò của Bí thư chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện thôn đạt danh hiệu kiểu mẫu; Công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; Chi bộ với vai trò XD NTM; Chi bộ với công tác lãnh đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Vai trò của Bí thư chi bộ trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện ở thôn... Thực tiễn hoạt động cho thấy, các đồng chí bí thư chi bộ thôn, khu phố đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, vận động đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM, đô thị văn minh, nâng cao đời sống của nhân dân.

http://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/635747367.html

Nhân dịp này, Huyện ủy Thọ Xuân đã khen thưởng 89 bí thư chi bộ thôn, khu phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng năm 2018.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Hiện nay, toàn huyện có 274 chi bộ thôn, khu phố. Phần lớn bí thư chi bộ thôn, khu phố là những đảng viên có uy tín, bản lĩnh chính trị vững vàng; có trình độ, kiến thức cả về chuyên môn nghiệp vụ và công tác Đảng; luôn khẳng định được vai trò của mình cùng chi ủy chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều năm qua, đội ngũ bí thư chi bộ đã tập trung làm tốt việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; khẳng định được vai trò của mình trong việc tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, chăm lo xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh đấu tranh ngăn ngừa các tệ nạn xã hội, phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Bên cạnh đó, các chi bộ đã lãnh đạo thôn xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí NTM, tiêu chí XDNTM nâng cao. Căn cứ tình hình thực tế của thôn, các chi bộ đã chọn việc phù hợp, xây dựng và ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề chỉ đạo thôn, ban công tác mặt trận, các đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức XDNTM, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó huy động nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công, hiến đất... Đến nay, 41/41 xã trên địa bàn huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM; huyện đã hoàn thành các tiêu chí huyện NTM.

Tại hội nghị, một số bí thư chi bộ, khu phố tiêu biểu đã trao đổi kinh nghiệm trong quá trình công tác về một số lĩnh vực như: Công tác kiểm tra, giám sát của chi ủy chi bộ, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng; Vai trò của Bí thư chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện thôn đạt danh hiệu kiểu mẫu; Công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; Chi bộ với vai trò XD NTM; Chi bộ với công tác lãnh đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Vai trò của Bí thư chi bộ trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện ở thôn... Thực tiễn hoạt động cho thấy, các đồng chí bí thư chi bộ thôn, khu phố đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, vận động đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM, đô thị văn minh, nâng cao đời sống của nhân dân.

Nhân dịp này, Huyện ủy Thọ Xuân đã khen thưởng 89 bí thư chi bộ thôn, khu phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng năm 2018.

Nguồn:Đài Nguồn từ Truyền thanh Thọ Xuân

HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG BÍ THƯ CHI BỘ THÔN, KHU PHỐ TIÊU BIỂU

Đăng lúc: 24/07/2019 15:39:00 (GMT+7)

Nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Thọ Xuân ( 22/7/1930 22/7/2019), sáng 19/7/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong công tác đảng ở chi bộ và biểu dương, khen thưởng bí thư chi bộ thôn, khu phố tiêu biểu.

Tới dự có đồng chí Phạm Mai Anh, PBT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí PCT HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Lãnh đạocác ban xây dựng Đảng của Huyện ủy; Ủy viên UBKT Huyện ủy; phó trưởng ban chuyên trách HĐND huyện; trưởng các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBMTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội huyện; Phó Giám đốc Trung tâm BDCT huyện; Bí thư Đảng ủy, bí thư chi bộ tiêu biểu trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn.

HUYỆN ỦY THỌ XUÂN: HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG BÍ THƯ CHI BỘ THÔN, KHU PHỐ TIÊU BIỂU

Nhân dịp kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Thọ Xuân ( 22/7/1930 22/7/2019), sáng 19/7/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm trong công tác đảng ở chi bộ và biểu dương, khen thưởng bí thư chi bộ thôn, khu phố tiêu biểu.

Tới dự có đồng chí Phạm Mai Anh, PBT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí PCT HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy; Lãnh đạocác ban xây dựng Đảng của Huyện ủy; Ủy viên UBKT Huyện ủy; phó trưởng ban chuyên trách HĐND huyện; trưởng các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; Chủ tịch UBMTTQ, trưởng các đoàn thể chính trị xã hội huyện; Phó Giám đốc Trung tâm BDCT huyện; Bí thư Đảng ủy, bí thư chi bộ tiêu biểu trực thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn.

http://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/635747365.html

Hiện nay, toàn huyện có 274 chi bộ thôn, khu phố. Phần lớn bí thư chi bộ thôn, khu phố là những đảng viên có uy tín, bản lĩnh chính trị vững vàng; có trình độ, kiến thức cả về chuyên môn nghiệp vụ và công tác Đảng; luôn khẳng định được vai trò của mình cùng chi ủy chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều năm qua, đội ngũ bí thư chi bộ đã tập trung làm tốt việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; khẳng định được vai trò của mình trong việc tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, chăm lo xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh đấu tranh ngăn ngừa các tệ nạn xã hội, phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Bên cạnh đó, các chi bộ đã lãnh đạo thôn xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí NTM, tiêu chí XDNTM nâng cao. Căn cứ tình hình thực tế của thôn, các chi bộ đã chọn việc phù hợp, xây dựng và ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề chỉ đạo thôn, ban công tác mặt trận, các đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức XDNTM, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó huy động nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công, hiến đất... Đến nay, 41/41 xã trên địa bàn huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM; huyện đã hoàn thành các tiêu chí huyện NTM.

http://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/635747366.html

Tại hội nghị, một số bí thư chi bộ, khu phố tiêu biểu đã trao đổi kinh nghiệm trong quá trình công tác về một số lĩnh vực như: Công tác kiểm tra, giám sát của chi ủy chi bộ, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng; Vai trò của Bí thư chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện thôn đạt danh hiệu kiểu mẫu; Công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; Chi bộ với vai trò XD NTM; Chi bộ với công tác lãnh đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Vai trò của Bí thư chi bộ trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện ở thôn... Thực tiễn hoạt động cho thấy, các đồng chí bí thư chi bộ thôn, khu phố đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, vận động đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM, đô thị văn minh, nâng cao đời sống của nhân dân.

http://thoxuan.thanhhoa.gov.vn/file/download/635747367.html

Nhân dịp này, Huyện ủy Thọ Xuân đã khen thưởng 89 bí thư chi bộ thôn, khu phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng năm 2018.

Đài Truyền thanh Thọ Xuân

Hiện nay, toàn huyện có 274 chi bộ thôn, khu phố. Phần lớn bí thư chi bộ thôn, khu phố là những đảng viên có uy tín, bản lĩnh chính trị vững vàng; có trình độ, kiến thức cả về chuyên môn nghiệp vụ và công tác Đảng; luôn khẳng định được vai trò của mình cùng chi ủy chi bộ lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhiều năm qua, đội ngũ bí thư chi bộ đã tập trung làm tốt việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; khẳng định được vai trò của mình trong việc tập trung lãnh đạo nhân dân thực hiện việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, chăm lo xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh đấu tranh ngăn ngừa các tệ nạn xã hội, phát huy dân chủ ở cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Bên cạnh đó, các chi bộ đã lãnh đạo thôn xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí NTM, tiêu chí XDNTM nâng cao. Căn cứ tình hình thực tế của thôn, các chi bộ đã chọn việc phù hợp, xây dựng và ban hành nhiều nghị quyết chuyên đề chỉ đạo thôn, ban công tác mặt trận, các đoàn thể tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức XDNTM, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, từ đó huy động nhân dân đóng góp kinh phí, ngày công, hiến đất... Đến nay, 41/41 xã trên địa bàn huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM; huyện đã hoàn thành các tiêu chí huyện NTM.

Tại hội nghị, một số bí thư chi bộ, khu phố tiêu biểu đã trao đổi kinh nghiệm trong quá trình công tác về một số lĩnh vực như: Công tác kiểm tra, giám sát của chi ủy chi bộ, tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng; Vai trò của Bí thư chi bộ trong việc lãnh đạo thực hiện thôn đạt danh hiệu kiểu mẫu; Công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh; Chi bộ với vai trò XD NTM; Chi bộ với công tác lãnh đạo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên thực hiện chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Vai trò của Bí thư chi bộ trong lãnh đạo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia BHYT, BHXH tự nguyện ở thôn... Thực tiễn hoạt động cho thấy, các đồng chí bí thư chi bộ thôn, khu phố đã khẳng định vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, vận động đảng viên và nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM, đô thị văn minh, nâng cao đời sống của nhân dân.

Nhân dịp này, Huyện ủy Thọ Xuân đã khen thưởng 89 bí thư chi bộ thôn, khu phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng năm 2018.

Nguồn:Đài Nguồn từ Truyền thanh Thọ Xuân

Từ khóa bài viết: