Truy cập

Hôm nay:
66
Hôm qua:
152
Tuần này:
886
Tháng này:
3237
Tất cả:
74878

Thông báo chương trình hội nghị tổng kết công tác thu vụ 10/2018 và kế hoạch bầu cử Trưởng thôn sau sáp nhập thôn nhiệm kỳ 2018-2021

Ngày 25/10/2018 07:59:52

Thông báo chương trình hội nghị tổng kết công tác thu vụ 10/2018 và kế hoạch bầu cử Trưởng thôn sau sáp nhập thôn nhiệm kỳ 2018-2021

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THU VỤ 10/2018
VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NK 2018-2021
Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Đảng uỷ; UBND xã;
Căn cứ tình hình nhiệm vụ công tác tháng 10/2018 của địa phương.
Được sự thống nhất của TT.Đảng ủy xã.
Hôm nay ngày 26/10/2018,
UBND xã tổ chức hội nghị:
1/ Tổng kết công tác thu vụ 10/2018;
2/ Triển khai kế hoạch bầu cử trưởng thôn sau sáp nhập thôn NK 2018-2021
Được sự uỷ quyền của UBND xã tôi xin thông qua thành phần, chương trình, địa điểm và thời gian hội nghị hôm nay như sau:
- Thành phần hội nghị gồm:
Kính mời các Đ/c trong Ban chấp hành Đảng ủy; TT.HĐND; Đ/c cán bộ, công chức UBND xã, MTTQ; Trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội; Trưởng các tổ chức đặc thù, Trưởng các hội xã hội nghề nghiệp, Trưởng trạm Y tế; Cán bộ HTX, nguyên Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn, nguyên Thôn phó -CA,
(Tổng số mời dự hội nghị là: 62 đại biểu).
- Địa điểm: Tại Nhà văn hóa xã Tây Hồ
- Thời gian ½ ngày vào hồi 13 giờ 30 ngày 26 tháng 10 năm 2018
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ GỒM:
1. Báo cáo tổng kết công tác thu vụ 10/2018
(Đ/c: Lê Xuân Quân PCT.UBND xã thực hiện)
2. Triển khai kế hoạch bầu Trưởng thôn sau sáp nhập thôn nhiệm kỳ 2018-2021.
(Đ/c: Nguyễn Đức Dũng CCVP-TK xã thực hiện ).
3. Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt
(Đ/c: Nguyễn Hồng Sơn CT UBND xã thực hiện)
4. Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị
(Đ/c: Nguyễn Khắc Trung; huyện ủy viên –Bí thư Đảng bộ thực hiện)
5.Thi đua khen thưởng: Công bố quyết định khen thưởng cho các đơn vị hoàn thành tốt công tác thu vụ 10/2018
(Đ/c: Nguyễn Đức Dũng CCVP-TK xã thực hiện ).
6. Kết luận hội nghị
(Đ/c: Nguyễn Hồng Sơn CT UBND xã thực hiện)
Chủ tọa hội nghi:
1. Đ/c: Nguyễn Hồng Sơn CT.UBND xã
2. Thư ký: Đ/c: Nguyễn Đức Dũng. CC. VPUBND xã
BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ

Thông báo chương trình hội nghị tổng kết công tác thu vụ 10/2018 và kế hoạch bầu cử Trưởng thôn sau sáp nhập thôn nhiệm kỳ 2018-2021

Đăng lúc: 25/10/2018 07:59:52 (GMT+7)

Thông báo chương trình hội nghị tổng kết công tác thu vụ 10/2018 và kế hoạch bầu cử Trưởng thôn sau sáp nhập thôn nhiệm kỳ 2018-2021

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC THU VỤ 10/2018
VÀ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH BẦU CỬ TRƯỞNG THÔN NK 2018-2021
Thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Đảng uỷ; UBND xã;
Căn cứ tình hình nhiệm vụ công tác tháng 10/2018 của địa phương.
Được sự thống nhất của TT.Đảng ủy xã.
Hôm nay ngày 26/10/2018,
UBND xã tổ chức hội nghị:
1/ Tổng kết công tác thu vụ 10/2018;
2/ Triển khai kế hoạch bầu cử trưởng thôn sau sáp nhập thôn NK 2018-2021
Được sự uỷ quyền của UBND xã tôi xin thông qua thành phần, chương trình, địa điểm và thời gian hội nghị hôm nay như sau:
- Thành phần hội nghị gồm:
Kính mời các Đ/c trong Ban chấp hành Đảng ủy; TT.HĐND; Đ/c cán bộ, công chức UBND xã, MTTQ; Trưởng, phó các đoàn thể chính trị - xã hội; Trưởng các tổ chức đặc thù, Trưởng các hội xã hội nghề nghiệp, Trưởng trạm Y tế; Cán bộ HTX, nguyên Bí thư Chi bộ - Trưởng thôn, nguyên Thôn phó -CA,
(Tổng số mời dự hội nghị là: 62 đại biểu).
- Địa điểm: Tại Nhà văn hóa xã Tây Hồ
- Thời gian ½ ngày vào hồi 13 giờ 30 ngày 26 tháng 10 năm 2018
II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ GỒM:
1. Báo cáo tổng kết công tác thu vụ 10/2018
(Đ/c: Lê Xuân Quân PCT.UBND xã thực hiện)
2. Triển khai kế hoạch bầu Trưởng thôn sau sáp nhập thôn nhiệm kỳ 2018-2021.
(Đ/c: Nguyễn Đức Dũng CCVP-TK xã thực hiện ).
3. Triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt
(Đ/c: Nguyễn Hồng Sơn CT UBND xã thực hiện)
4. Phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị
(Đ/c: Nguyễn Khắc Trung; huyện ủy viên –Bí thư Đảng bộ thực hiện)
5.Thi đua khen thưởng: Công bố quyết định khen thưởng cho các đơn vị hoàn thành tốt công tác thu vụ 10/2018
(Đ/c: Nguyễn Đức Dũng CCVP-TK xã thực hiện ).
6. Kết luận hội nghị
(Đ/c: Nguyễn Hồng Sơn CT UBND xã thực hiện)
Chủ tọa hội nghi:
1. Đ/c: Nguyễn Hồng Sơn CT.UBND xã
2. Thư ký: Đ/c: Nguyễn Đức Dũng. CC. VPUBND xã
BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ