Truy cập

Hôm nay:
433
Hôm qua:
145
Tuần này:
908
Tháng này:
2623
Tất cả:
84182

UBND xã họp tổng kết công tác điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2018

Ngày 19/09/2018 10:55:40

Hồi 07 giờ 30 ngày 19/9/2018 UBND xã họp tổng kết công tác điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2018


Ảnh Đ/c Lê Đình Tú đang báo cáo kết quả điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2018


Toàn cảnh UBND xã tổ chức hội nghi tổng kết công tác điều trahộ nghèo, cận nghèo năm 2018.

TỔNG HỢP CHÍNH THỨC KẾT QUẢ ĐIỀU TRA HỘ NGHÈO,

HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2018 XÃ TÂY HỒ

Số TT

Đơn vị

Thôn

Tổng cộng hộ

hộ nghèo

Tỷ lệ
%

hộ cận nghèo

Tỷ lệ
%

Tổng số khẩu

khẩu nghèo

Tỷ lệ
%

khẩu cận nghèo

Tỷ lệ
%

1

1

133

1

0,75

7

5,26

576

3

0,52

20

3,47

2

2

192

4

2,08

6

3,13

741

10

1,35

17

2,29

3

3

185

4

2,16

8

4,32

741

14

1,89

25

3,37

4

4

245

2

0,82

9

3,67

926

6

0,65

34

3,67

5

5

200

7

3,50

9

4,50

795

17

2,14

25

3,14

6

6

190

5

2,63

10

5,26

764

10

1,31

47

6,15

7

7

44

1

2,27

4

9,09

156

1

0,64

19

12,18

1.189

24

2,02

53

4,46

4.699

61

1,30

187

3,98

NGƯỜI TỔNG HỢP

Lê Đình Tú

Tây Hồ, ngày 19 tháng 9 năm 2018

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

\

Lê Xuân Quân
UBND xã họp tổng kết công tác điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2018

Đăng lúc: 19/09/2018 10:55:40 (GMT+7)

Hồi 07 giờ 30 ngày 19/9/2018 UBND xã họp tổng kết công tác điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2018


Ảnh Đ/c Lê Đình Tú đang báo cáo kết quả điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm 2018


Toàn cảnh UBND xã tổ chức hội nghi tổng kết công tác điều trahộ nghèo, cận nghèo năm 2018.

TỔNG HỢP CHÍNH THỨC KẾT QUẢ ĐIỀU TRA HỘ NGHÈO,

HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2018 XÃ TÂY HỒ

Số TT

Đơn vị

Thôn

Tổng cộng hộ

hộ nghèo

Tỷ lệ
%

hộ cận nghèo

Tỷ lệ
%

Tổng số khẩu

khẩu nghèo

Tỷ lệ
%

khẩu cận nghèo

Tỷ lệ
%

1

1

133

1

0,75

7

5,26

576

3

0,52

20

3,47

2

2

192

4

2,08

6

3,13

741

10

1,35

17

2,29

3

3

185

4

2,16

8

4,32

741

14

1,89

25

3,37

4

4

245

2

0,82

9

3,67

926

6

0,65

34

3,67

5

5

200

7

3,50

9

4,50

795

17

2,14

25

3,14

6

6

190

5

2,63

10

5,26

764

10

1,31

47

6,15

7

7

44

1

2,27

4

9,09

156

1

0,64

19

12,18

1.189

24

2,02

53

4,46

4.699

61

1,30

187

3,98

NGƯỜI TỔNG HỢP

Lê Đình Tú

Tây Hồ, ngày 19 tháng 9 năm 2018

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

\

Lê Xuân Quân