Truy cập

Hôm nay:
88
Hôm qua:
152
Tuần này:
908
Tháng này:
3259
Tất cả:
74900

Khai mạc huấn luyện chiến đấu LLDQ xã Tây Hồ năm 2019

Ngày 15/05/2019 08:02:41

Sáng nay 15/5/2019 UBND xã tổ chức Khai mạc huấn luyện chiến đấu LLDQ xã Tây Hồ năm 2019
Ảnh Đ/c: Nguyễn Hồng Sơn – PBT ĐU – CTUBND – CTHĐNVQS xã đọc diễn văn khai mạc huấn luyện chiến đấu LLDQ năm 2019
Ảnh Đ/c: Trịnh Văn Quang – CHTQS xã thông qua chương trình huấn luyện chiến đấu LLDQ năm 2019
Ảnh Đ/c: Nguyễn Khắc Trung – HUV – BTĐB - CTVQS giao nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu LLDQ năm 2019Ảnh Đ/c: Phùng Thị Giang – BT Đoàn TN – CTVP.QS phát động giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu LLDQ năm 2019

Ảnh Đ/c: Các đồng chí trong LLDQ ký giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu LLDQ năm 2019
Ảnh Đ/c: Lê Duy Đài DQTV TM.LLDQ hứa thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu LLDQ năm 2019

Khai mạc huấn luyện chiến đấu LLDQ xã Tây Hồ năm 2019

Đăng lúc: 15/05/2019 08:02:41 (GMT+7)

Sáng nay 15/5/2019 UBND xã tổ chức Khai mạc huấn luyện chiến đấu LLDQ xã Tây Hồ năm 2019
Ảnh Đ/c: Nguyễn Hồng Sơn – PBT ĐU – CTUBND – CTHĐNVQS xã đọc diễn văn khai mạc huấn luyện chiến đấu LLDQ năm 2019
Ảnh Đ/c: Trịnh Văn Quang – CHTQS xã thông qua chương trình huấn luyện chiến đấu LLDQ năm 2019
Ảnh Đ/c: Nguyễn Khắc Trung – HUV – BTĐB - CTVQS giao nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu LLDQ năm 2019Ảnh Đ/c: Phùng Thị Giang – BT Đoàn TN – CTVP.QS phát động giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu LLDQ năm 2019

Ảnh Đ/c: Các đồng chí trong LLDQ ký giao ước thi đua thực hiện nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu LLDQ năm 2019
Ảnh Đ/c: Lê Duy Đài DQTV TM.LLDQ hứa thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu LLDQ năm 2019