Truy cập

Hôm nay:
105
Hôm qua:
152
Tuần này:
925
Tháng này:
3276
Tất cả:
74917

UBND xã Tây Hồ tổ chức hội nghị Tổng kết mô hình “3/1’ của Công an - Cựu chiến binh về quản lý giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại công đồng dân cư giai đoạn 2013-2018

Ngày 24/04/2019 07:17:45

13h30 ngày 23/4/2019 UBND xã Tây Hồ tổ chức hội nghị Tổng kết mô hình “3/1’ của Công an - Cựu chiến binh về quản lý giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại công đồng dân cư giai đoạn 2013-2018

Chiềungày 23/4/2019 UBND xã Tây Hồ tổ chức hội nghị Tổng kết mô hình “3/1’ của Công an - Cựu chiến binh về quản lý giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại công đồng dân cư giai đoạn 2013-2018Ảnh đ/c: Nguyễn Hồng Sơn PBT.ĐU-CT.UBND đọc diễn văn khai mạc hội nghị Tổng kết 5 thực mô hình “3/1’ của Công an - Cựu chiến binh về quản lý giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại công đồng dân cư giai đoạn 2013-2018


Ảnh đ/c: Lê Xuân Trường ĐUV-UVUBND-TCA xã thông qua báo cáo Tổng kết 5 thực mô hình “3/1’ của Công an - Cựu chiến binh về quản lý giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại công đồng dân cư giai đoạn 2013-2018

Ảnh ông: Hoàng Văn Hào Công an Thôn Nam Thượng Tham luận tại hội nghị Tổng kết 5 thực mô hình “3/1’ của Công an - Cựu chiến binh về quản lý giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại công đồng dân cư giai đoạn 2013-2018Ảnh ông: Nguyễn Văn Tuấn Tổ trưởng tổ 3 trên 1 Tham luận tại hội nghị Tổng kết 5 thực mô hình “3/1’ của Công an - Cựu chiến binh về quản lý giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại công đồng dân cư giai đoạn 2013-2018
Ảnh ông: Lê Công Hóa Tổ trưởng tổ 3 trên 1 Tham luận tại hội nghị Tổng kết 5 thực mô hình “3/1’ của Công an - Cựu chiến binh về quản lý giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại công đồng dân cư giai đoạn 2013-2018
Ảnh đ/c: Hoàng Văn lâm PBT.TTĐU-CT.HĐND phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị Tổng kết 5 thực mô hình “3/1’ của Công an - Cựu chiến binh về quản lý giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại công đồng dân cư giai đoạn 2013-2018

UBND xã Tây Hồ tổ chức hội nghị Tổng kết mô hình “3/1’ của Công an - Cựu chiến binh về quản lý giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại công đồng dân cư giai đoạn 2013-2018

Đăng lúc: 24/04/2019 07:17:45 (GMT+7)

13h30 ngày 23/4/2019 UBND xã Tây Hồ tổ chức hội nghị Tổng kết mô hình “3/1’ của Công an - Cựu chiến binh về quản lý giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại công đồng dân cư giai đoạn 2013-2018

Chiềungày 23/4/2019 UBND xã Tây Hồ tổ chức hội nghị Tổng kết mô hình “3/1’ của Công an - Cựu chiến binh về quản lý giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại công đồng dân cư giai đoạn 2013-2018Ảnh đ/c: Nguyễn Hồng Sơn PBT.ĐU-CT.UBND đọc diễn văn khai mạc hội nghị Tổng kết 5 thực mô hình “3/1’ của Công an - Cựu chiến binh về quản lý giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại công đồng dân cư giai đoạn 2013-2018


Ảnh đ/c: Lê Xuân Trường ĐUV-UVUBND-TCA xã thông qua báo cáo Tổng kết 5 thực mô hình “3/1’ của Công an - Cựu chiến binh về quản lý giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại công đồng dân cư giai đoạn 2013-2018

Ảnh ông: Hoàng Văn Hào Công an Thôn Nam Thượng Tham luận tại hội nghị Tổng kết 5 thực mô hình “3/1’ của Công an - Cựu chiến binh về quản lý giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại công đồng dân cư giai đoạn 2013-2018Ảnh ông: Nguyễn Văn Tuấn Tổ trưởng tổ 3 trên 1 Tham luận tại hội nghị Tổng kết 5 thực mô hình “3/1’ của Công an - Cựu chiến binh về quản lý giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại công đồng dân cư giai đoạn 2013-2018
Ảnh ông: Lê Công Hóa Tổ trưởng tổ 3 trên 1 Tham luận tại hội nghị Tổng kết 5 thực mô hình “3/1’ của Công an - Cựu chiến binh về quản lý giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại công đồng dân cư giai đoạn 2013-2018
Ảnh đ/c: Hoàng Văn lâm PBT.TTĐU-CT.HĐND phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị Tổng kết 5 thực mô hình “3/1’ của Công an - Cựu chiến binh về quản lý giáo dục cảm hóa người lầm lỗi tại công đồng dân cư giai đoạn 2013-2018