Truy cập

Hôm nay:
66
Hôm qua:
154
Tuần này:
220
Tháng này:
3800
Tất cả:
80145

Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Tây Hồ phát động phong trào ủng hộ đồng bào bị Bão lụt

Ngày 14/09/2018 07:43:01

Hồi 07 giờ sáng 14/9/2018 Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Tây Hồ tổ chức hội nghị phát động phong trào ủng hộ đồng bào bị Bão lụt đến Cán bộ, Công chức Đảng viên và toàn thể nhân dân tháng 9/2018

MTTQ XÃ TÂY HỒ

BAN THƯỜNG TRỰC

Số: 06-KH/MTTQ-BTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tõy Hồ, ngày 14 thỏng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH

VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP ỦNG HỘ NHÂN DÂN

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO MƯA LŨ GÂY RA


Thực hiện Công văn số: 140-CV/MTTX, ngày 10 tháng 9 năm 2018 về việc vận động quyên góp ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Ảnh Đòng chí Đinh Văn Hùng Ủy viên Ban Thường vu Đảng ủy - Chủ tịch MTTQ xã đọc lời kê gọi
Căn cứ vào tình hình thực tế từ ngày 28/8 đến ngày 31/8/2018 trên địa bàn Thanh Hoá đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Cùng với mưa to, lũ trên thượng nguồn Sông Mã đỗ lên nhanh. Tại huyện MƯỜNG LÁT, QUAN SƠN, , QUAN HOÁ, BÁ THƯỚC, CẨM THUỶ, THẠCH THÀNH, VĨNH LỘC, YÊN ĐỊNH đó bị ngập ỳng trên diện rộng, đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân. Lũ lụt đó làm 12 người chết và mất tích, 2 người bị thương; hơn 13 nghìn ngôi nhà bị ngập trong nước, 800 ngôi nhà bị đỗ sập, bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng; 318 ngôi nhà đang trong tình trạng nguy hiểm phải di dời; hàng nghìn ha lúa và hoa màu bị ngập, hàng trăm nghìn con gia súc, gia cầm bị chết, bị cuốn trôi; nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch, trường học, trạm y tế, công trình công cộng, hệ thống thông tin viễn thông bị hư hại nặng nề. Đặc biệt đối với huyện Mường Lát và Quan Hoá, lũ đó làm vùi lấp nhiều phòng học và nhà công vụ giáo viên, hàng trăm ngôi nhà, nhiều tuyến đường bị sạt lỡ dẫn đến nhiều xã bị cô lập, hàng nghìn gia đình hiện lâm vào hoàn cảnh rất khú khăn về nhà ở và cuộc sống.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa về “Cuộc vận động quyên góp ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra”.

Ban TTMTTQ xã xây dựng kế hoạch vận động quyên góp ủng hộ đồng bào, nhân dân các huyện trong tỉnh bị ngập lụt khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra như sau:

1. Thời gian kêu gọi vận động ủng hộ: từ ngày 14 đến ngày 24/9/2018.

- Ngày 24/9 tổng hợp kết quả vận động ủng hộ.

- Ngày 25/9 nộp tiền vận động ủng hộ về Quỹ tiếp nhận ủng hộ khắc phục thiên tai Ủy ban MTTQ huyện, tại Kho bạc Nhà nước huyện Thọ Xuân.

2. Đối tượng vận động

- Cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ bán chuyên trách, trưởng các đoàn thể xã hội, xã hội nghề nghiệp. Bí thư, Thôn trưởng các thôn, đang công tác tại địa phương. Các công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các hộ nhân dân trong toàn xã.

3. Mức kêu gọi vận động ủng hộ

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức mức ủng hộ tối thiểu bằng 01 ngày lương trở lên.

- Đối với cán bộ bán chuyên trách, trưởng các đoàn thể xã hội nghề nghiệp, bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn, mức ủng hộ tối thiểu bằng một ngày phụ cấp trở lên.

- Đối với các công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ với tấm lòng hảo tâm. – Đối với các hộ nhân dân trong toàn xã, vận động ủng hộ từ 10.000đ trở lên.

4. Thời gian vận động.

- Ngày 14/9/2018 BTT MTTQ xã họp triển khai kế hoạch vận động ủng hộ.

– Ngày 15-16/9/2018 Trưởng Ban công tác Mặt trận các thôn họp triển khai, thành lập Tiểu Ban vận động ủng hộ tại Thôn.

- Từ ngày 17 – 23/9/2018 cỏc thôn tổ chức thực hiện vận động ủng hộ đến các hộ nhân dân, cán bộ, đảng viên, các nhà hảo tâm trên địa bàn toàn xã.

- Ngày 24/9/2018 các thôn nộp tiền và danh sách các hộ ủng hộ cho đồng chí Hoàng Thị Duyên để tổng hợp kết quả ủng hộ nộp về huyện theo quy định.

5. Thành lập Ban vận động ủng hộ

1. Đ/c Đinh Văn Hùng, CT MTTQ – Trưởng ban, phụ trách khu 2, trực tiếp chỉ đạo thôn 3, thôn 4.

2. Đ/c Hoàng Văn Lâm, PBTTT, CTHĐND, phó ban. Phụ trách khu 1, trực tiếp chỉ đạo thôn 1, thôn 2.

3. Đ/c Lê Tiến Thành, PCT MTTQ. Phó ban trực, phụ trách khu 3, trực tiếp chỉ đạo thôn 5, thôn 6, thôn 7. Phụ trách thôn 5, thôn 7.

4. Đ/c Lê Xuân Quân, PCT UBND, Phó ban.

5. Đồng chí Lê Tiến Hải, CC VHXH, Ban viên.

6. Đ/c Hoàng Thị Duyên, CT HLHPN, ban viên. Phụ trách thôn 4, Thu tiền ủng hộ.

7. Đ/c Lê Đình Viễn, CT Hội CCB, CT HCTĐ xã, ban viên. Phụ trách thôn 6.

8. Đ/c Phùng Thị Giang, BT Đoàn xã, ban viên. Phụ trách thôn 2.

9. Đ/c Cao Xuân Hùng, PCT Hội ND, Ban viên. Phụ trách thôn 1.

10. Đ/c Phùng Xuân Hải, ĐUV, BTCB, TBCTMT Thôn 3, Phụ trách thôn 3.

Với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, “ lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, với tinh thần “Nhường cơm sẻ áo” Ban TTMTTQ xã, Ban vận động ủng hộ kêu gọi cỏn bộ, công chức, viên chức, cán bộ bán chuyên trách, trưởng các đoàn thể xã hội nghề nghiệp đang công tác tại địa phương, các đồng chí bí thư Chi bộ, thôn trưởng. Các cá nhân, nhà hảo tâm, các hộ nhân dân trên địa bàn toàn xã với trách nhiệm, tình cảm cao cả vì mhân dân bị thiệt hại do mưa lũ gay ra hãy tiết kiệm chi tiêu, dành một phần thu nhập để ủng hộ theo tinh thần nội dung kế hoạch đề ra, để cuộc vận động đạt kết quả cao.

Trên đây là kế hoạch vận động ủng hộ mhân dân các huyện trong tỉnh khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Đề nghị cấp uỷ đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các ban ngành đoàn thể phối hợp cùng Thường trực MTTQ xã tổ chức tốt cuộc vận động ủng hộ.

Nơi nhận:

- TT Đảng uỷ (B/c);

- UBND xã (Ph/h,T/h);

- Thành viên Ban vận động (Ph/h, T/h);

- Ban công tỏc Mặt trận cỏc thụn (T/h);

- Lưu: MTTQ,

T/M. TT MTTQ XÃ

CHỦ TỊCH - TRƯỞNG BAN

Đinh Văn Hùng


Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Tây Hồ phát động phong trào ủng hộ đồng bào bị Bão lụt

Đăng lúc: 14/09/2018 07:43:01 (GMT+7)

Hồi 07 giờ sáng 14/9/2018 Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Tây Hồ tổ chức hội nghị phát động phong trào ủng hộ đồng bào bị Bão lụt đến Cán bộ, Công chức Đảng viên và toàn thể nhân dân tháng 9/2018

MTTQ XÃ TÂY HỒ

BAN THƯỜNG TRỰC

Số: 06-KH/MTTQ-BTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tõy Hồ, ngày 14 thỏng 9 năm 2018

KẾ HOẠCH

VẬN ĐỘNG QUYÊN GÓP ỦNG HỘ NHÂN DÂN

KHẮC PHỤC HẬU QUẢ DO MƯA LŨ GÂY RA


Thực hiện Công văn số: 140-CV/MTTX, ngày 10 tháng 9 năm 2018 về việc vận động quyên góp ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Ảnh Đòng chí Đinh Văn Hùng Ủy viên Ban Thường vu Đảng ủy - Chủ tịch MTTQ xã đọc lời kê gọi
Căn cứ vào tình hình thực tế từ ngày 28/8 đến ngày 31/8/2018 trên địa bàn Thanh Hoá đã có mưa to, có nơi mưa rất to. Cùng với mưa to, lũ trên thượng nguồn Sông Mã đỗ lên nhanh. Tại huyện MƯỜNG LÁT, QUAN SƠN, , QUAN HOÁ, BÁ THƯỚC, CẨM THUỶ, THẠCH THÀNH, VĨNH LỘC, YÊN ĐỊNH đó bị ngập ỳng trên diện rộng, đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống, sinh hoạt của nhân dân. Lũ lụt đó làm 12 người chết và mất tích, 2 người bị thương; hơn 13 nghìn ngôi nhà bị ngập trong nước, 800 ngôi nhà bị đỗ sập, bị cuốn trôi hoặc hư hỏng nặng; 318 ngôi nhà đang trong tình trạng nguy hiểm phải di dời; hàng nghìn ha lúa và hoa màu bị ngập, hàng trăm nghìn con gia súc, gia cầm bị chết, bị cuốn trôi; nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch, trường học, trạm y tế, công trình công cộng, hệ thống thông tin viễn thông bị hư hại nặng nề. Đặc biệt đối với huyện Mường Lát và Quan Hoá, lũ đó làm vùi lấp nhiều phòng học và nhà công vụ giáo viên, hàng trăm ngôi nhà, nhiều tuyến đường bị sạt lỡ dẫn đến nhiều xã bị cô lập, hàng nghìn gia đình hiện lâm vào hoàn cảnh rất khú khăn về nhà ở và cuộc sống.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa về “Cuộc vận động quyên góp ủng hộ nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra”.

Ban TTMTTQ xã xây dựng kế hoạch vận động quyên góp ủng hộ đồng bào, nhân dân các huyện trong tỉnh bị ngập lụt khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra như sau:

1. Thời gian kêu gọi vận động ủng hộ: từ ngày 14 đến ngày 24/9/2018.

- Ngày 24/9 tổng hợp kết quả vận động ủng hộ.

- Ngày 25/9 nộp tiền vận động ủng hộ về Quỹ tiếp nhận ủng hộ khắc phục thiên tai Ủy ban MTTQ huyện, tại Kho bạc Nhà nước huyện Thọ Xuân.

2. Đối tượng vận động

- Cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ bán chuyên trách, trưởng các đoàn thể xã hội, xã hội nghề nghiệp. Bí thư, Thôn trưởng các thôn, đang công tác tại địa phương. Các công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các hộ nhân dân trong toàn xã.

3. Mức kêu gọi vận động ủng hộ

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức mức ủng hộ tối thiểu bằng 01 ngày lương trở lên.

- Đối với cán bộ bán chuyên trách, trưởng các đoàn thể xã hội nghề nghiệp, bí thư chi bộ, thôn trưởng các thôn, mức ủng hộ tối thiểu bằng một ngày phụ cấp trở lên.

- Đối với các công ty, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ với tấm lòng hảo tâm. – Đối với các hộ nhân dân trong toàn xã, vận động ủng hộ từ 10.000đ trở lên.

4. Thời gian vận động.

- Ngày 14/9/2018 BTT MTTQ xã họp triển khai kế hoạch vận động ủng hộ.

– Ngày 15-16/9/2018 Trưởng Ban công tác Mặt trận các thôn họp triển khai, thành lập Tiểu Ban vận động ủng hộ tại Thôn.

- Từ ngày 17 – 23/9/2018 cỏc thôn tổ chức thực hiện vận động ủng hộ đến các hộ nhân dân, cán bộ, đảng viên, các nhà hảo tâm trên địa bàn toàn xã.

- Ngày 24/9/2018 các thôn nộp tiền và danh sách các hộ ủng hộ cho đồng chí Hoàng Thị Duyên để tổng hợp kết quả ủng hộ nộp về huyện theo quy định.

5. Thành lập Ban vận động ủng hộ

1. Đ/c Đinh Văn Hùng, CT MTTQ – Trưởng ban, phụ trách khu 2, trực tiếp chỉ đạo thôn 3, thôn 4.

2. Đ/c Hoàng Văn Lâm, PBTTT, CTHĐND, phó ban. Phụ trách khu 1, trực tiếp chỉ đạo thôn 1, thôn 2.

3. Đ/c Lê Tiến Thành, PCT MTTQ. Phó ban trực, phụ trách khu 3, trực tiếp chỉ đạo thôn 5, thôn 6, thôn 7. Phụ trách thôn 5, thôn 7.

4. Đ/c Lê Xuân Quân, PCT UBND, Phó ban.

5. Đồng chí Lê Tiến Hải, CC VHXH, Ban viên.

6. Đ/c Hoàng Thị Duyên, CT HLHPN, ban viên. Phụ trách thôn 4, Thu tiền ủng hộ.

7. Đ/c Lê Đình Viễn, CT Hội CCB, CT HCTĐ xã, ban viên. Phụ trách thôn 6.

8. Đ/c Phùng Thị Giang, BT Đoàn xã, ban viên. Phụ trách thôn 2.

9. Đ/c Cao Xuân Hùng, PCT Hội ND, Ban viên. Phụ trách thôn 1.

10. Đ/c Phùng Xuân Hải, ĐUV, BTCB, TBCTMT Thôn 3, Phụ trách thôn 3.

Với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, “ lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều”, với tinh thần “Nhường cơm sẻ áo” Ban TTMTTQ xã, Ban vận động ủng hộ kêu gọi cỏn bộ, công chức, viên chức, cán bộ bán chuyên trách, trưởng các đoàn thể xã hội nghề nghiệp đang công tác tại địa phương, các đồng chí bí thư Chi bộ, thôn trưởng. Các cá nhân, nhà hảo tâm, các hộ nhân dân trên địa bàn toàn xã với trách nhiệm, tình cảm cao cả vì mhân dân bị thiệt hại do mưa lũ gay ra hãy tiết kiệm chi tiêu, dành một phần thu nhập để ủng hộ theo tinh thần nội dung kế hoạch đề ra, để cuộc vận động đạt kết quả cao.

Trên đây là kế hoạch vận động ủng hộ mhân dân các huyện trong tỉnh khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Đề nghị cấp uỷ đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Các ban ngành đoàn thể phối hợp cùng Thường trực MTTQ xã tổ chức tốt cuộc vận động ủng hộ.

Nơi nhận:

- TT Đảng uỷ (B/c);

- UBND xã (Ph/h,T/h);

- Thành viên Ban vận động (Ph/h, T/h);

- Ban công tỏc Mặt trận cỏc thụn (T/h);

- Lưu: MTTQ,

T/M. TT MTTQ XÃ

CHỦ TỊCH - TRƯỞNG BAN

Đinh Văn Hùng