Truy cập

Hôm nay:
462
Hôm qua:
145
Tuần này:
937
Tháng này:
2652
Tất cả:
84211

UBND xã Tây Hồ tổ chức Lễ Công bố Quyết định 3110/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đổi tên, chuyển thôn thành khu phố, sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố tại xã

Ngày 19/10/2018 16:39:33

Hồi 14 giờ ngày 19 tháng 10 năm 2018 UBND xã Tây Hồ tổ chức Lễ Công bố Quyết định số 3110/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đổi tên, chuyển thôn thành khu phố, sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố tại xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Hôm nay Hồi 14 giờ ngày 19 tháng 10 năm 2018 UBND xã Tây Hồ long trong tổ chức Lễ Công bố Quyết định số 3110/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đổi tên, chuyển thôn thành khu phố, sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố tại xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Thành phần buổi lễ hôm nay gồm có:
- Đồng chí: Hoàng Văn Lâm – Phó bí thư TT.Đảng bộ-CTHĐND xã về dự buổi lễ của chúng ta hôm nay;
- Các đồng chi đại diện cho HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội trong xã
- Các đồng chí trong BCH chi ủy chi bộ, BCH thôn và tất cả cư tri trong thôn Hội Hiền có mặt đông đủ


Ảnh Đồng chí: Hoàng Văn Lâm PBT Đảng bộ - CTHĐND Công Bố và trao Quyết định thành lập Chi bộ, chi ủy, BT, PBT chi bộ Thôn Hội HiềnẢnh Đồng chí: Đinh Văn Hùng – Công bố Quyết định công nhận Ban công tác mặt trận khu dân cư Hội Hiền.

Ảnh Đồng chí: Nguyễn Thị Hà – PCT hội CCB xã Công bố Quyết định thành lập chi hội CCB Thôn Hội Hiền
Ảnh Đồng chí: Hoàng Thị Duyên – CT hội Phụ nữ xã Công bố Quyết định thành lập chi hội PN Thôn Hội HiềnẢnh Đồng chí: Lê Thị Mai – PBT đoàn TN Công bố Quyết định thành lập chi đoàn thanh niên CSHCM Thôn Hội Hiền
Ảnh Đồng chí: Phùng Xuân Nhân trưởng thôn lâm thời thôn Hội Hiền tuyên thệ nhận chức
Ảnh cử tri Thôn Hội Hiền Tham gia Buổi Lễ Công bố Quyết định số 3110/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đổi tên, chuyển thôn thành khu phố, sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố tại xã
***** Ngày 17 tháng 8 năm 2018 (Theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Chính thức đi vào trang sử xã Tây Hồ chỉ còn 3 thôn
Theo đó:
Thôn 01( 137 hộ; 568 khẩu, diện tích 46,59 ha) được sáp nhập với thôn 2 (197 hộ, 731 khẩu, diện tích 61,3 ha) để thành lập thôn Nam Thượng có 334 hộ, 1299 khẩu; diện tích 107,89 ha).
Thôn 3 (190 hộ, 746 khẩu; diện tích 44,58 ha) được sáp nhập với thôn 4 (249 hộ, 917 khẩu, diện tích 46,28 ha) để thành lập thôn Hội Hiền có 439 hộ, 1663 khẩu; diện tích 90,86 ha).
Thôn 5 (201 hộ, 785 người, diện tích 58,93 ha); thôn 6 (194 hộ, 768 khẩu, diện tích 54,53 ha) và thôn 7 (45 hộ, 156 khẩu, diện tích 3,92 ha) để thành lập thôn Đống Nãi có 440 hộ, 1709 khẩu; diện tích 117,38 ha).
***** Đồng loạt các Chi bộ nông thôn cũng được sáp nhập lại còn 3 Chi bộ, các tổ chức cũng được sáp nhập còn 3 tổ chức Ban công tác mặt trận thôn, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và mang tên theo thôn.

UBND xã Tây Hồ tổ chức Lễ Công bố Quyết định 3110/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đổi tên, chuyển thôn thành khu phố, sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố tại xã

Đăng lúc: 19/10/2018 16:39:33 (GMT+7)

Hồi 14 giờ ngày 19 tháng 10 năm 2018 UBND xã Tây Hồ tổ chức Lễ Công bố Quyết định số 3110/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đổi tên, chuyển thôn thành khu phố, sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố tại xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Hôm nay Hồi 14 giờ ngày 19 tháng 10 năm 2018 UBND xã Tây Hồ long trong tổ chức Lễ Công bố Quyết định số 3110/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đổi tên, chuyển thôn thành khu phố, sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố tại xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Thành phần buổi lễ hôm nay gồm có:
- Đồng chí: Hoàng Văn Lâm – Phó bí thư TT.Đảng bộ-CTHĐND xã về dự buổi lễ của chúng ta hôm nay;
- Các đồng chi đại diện cho HĐND, UBND, MTTQ, các đoàn thể chính trị xã hội trong xã
- Các đồng chí trong BCH chi ủy chi bộ, BCH thôn và tất cả cư tri trong thôn Hội Hiền có mặt đông đủ


Ảnh Đồng chí: Hoàng Văn Lâm PBT Đảng bộ - CTHĐND Công Bố và trao Quyết định thành lập Chi bộ, chi ủy, BT, PBT chi bộ Thôn Hội HiềnẢnh Đồng chí: Đinh Văn Hùng – Công bố Quyết định công nhận Ban công tác mặt trận khu dân cư Hội Hiền.

Ảnh Đồng chí: Nguyễn Thị Hà – PCT hội CCB xã Công bố Quyết định thành lập chi hội CCB Thôn Hội Hiền
Ảnh Đồng chí: Hoàng Thị Duyên – CT hội Phụ nữ xã Công bố Quyết định thành lập chi hội PN Thôn Hội HiềnẢnh Đồng chí: Lê Thị Mai – PBT đoàn TN Công bố Quyết định thành lập chi đoàn thanh niên CSHCM Thôn Hội Hiền
Ảnh Đồng chí: Phùng Xuân Nhân trưởng thôn lâm thời thôn Hội Hiền tuyên thệ nhận chức
Ảnh cử tri Thôn Hội Hiền Tham gia Buổi Lễ Công bố Quyết định số 3110/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đổi tên, chuyển thôn thành khu phố, sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố tại xã
***** Ngày 17 tháng 8 năm 2018 (Theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa) Chính thức đi vào trang sử xã Tây Hồ chỉ còn 3 thôn
Theo đó:
Thôn 01( 137 hộ; 568 khẩu, diện tích 46,59 ha) được sáp nhập với thôn 2 (197 hộ, 731 khẩu, diện tích 61,3 ha) để thành lập thôn Nam Thượng có 334 hộ, 1299 khẩu; diện tích 107,89 ha).
Thôn 3 (190 hộ, 746 khẩu; diện tích 44,58 ha) được sáp nhập với thôn 4 (249 hộ, 917 khẩu, diện tích 46,28 ha) để thành lập thôn Hội Hiền có 439 hộ, 1663 khẩu; diện tích 90,86 ha).
Thôn 5 (201 hộ, 785 người, diện tích 58,93 ha); thôn 6 (194 hộ, 768 khẩu, diện tích 54,53 ha) và thôn 7 (45 hộ, 156 khẩu, diện tích 3,92 ha) để thành lập thôn Đống Nãi có 440 hộ, 1709 khẩu; diện tích 117,38 ha).
***** Đồng loạt các Chi bộ nông thôn cũng được sáp nhập lại còn 3 Chi bộ, các tổ chức cũng được sáp nhập còn 3 tổ chức Ban công tác mặt trận thôn, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và mang tên theo thôn.