Truy cập

Hôm nay:
467
Hôm qua:
145
Tuần này:
942
Tháng này:
2657
Tất cả:
84216

Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Tây Hồ

Ngày 26/07/2019 10:56:53

Sáng náy 26/7/2019 xã Tây hồ Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ảnh hội trường hội nghị tổng kết 10 thực hiên chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020


Ảnh Đ/c: Nguyễn Hồng Sơn CT.UBND-Trưởng ban Quản lý XD NTM xã đọc báo cáo tổng kết 10 thực hiên chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

ĐẢNG UỶ XÃ TÂY HỒ

BCĐ XD NÔNG THÔN MỚI

Số: 250/BC-BCĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tây Hồ, ngày 25 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá


Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2010-2019

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi.

Tây Hồ là xã đồng bằng của huyện Thọ Xuân, cách trung tâm huyện 1,5 km, phía Bắc giáp xã Hạnh Phúc, phía Nam giáp xã Xuân Quang, phía Đông giáp xã Bắc Lương, phía Tây giáp xã Xuân Giang và Thị trấn Thọ Xuân. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp và hệ thống giao thông, thủy lợi được quy hoạch đồng bộ cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, dân sinh, tạo cơ sở thúc đẩy phát triển nông nghiệp của địa phương. Do thuận lợi về giao thông và gần trung tâm huyện nên việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp theo cơ chế thị trường có nhiều chuyển biến tích cực.

Dưới sự tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; tích cực vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể từ xã đến thôn, đặc biệt là được sự đồng thuận cao của nhân dân trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, từ đó đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.

Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách quan tâm phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, cùng với địa phương luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao có hiệu quả của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Thọ Xuân cùng các phòng, ban cấp huyện.

2. Khó khăn.

Là một xã thuần nông, xuất phát điểm thấp, ngành nghề dịch vụ phát triển chậm; thu nhập đầu người đầu năm 2010 mới đạt 11,1 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 16,7%, tỷ lệ lao động trong nông nghiệp chiếm 55%; cơ sở vật chất, nhà văn hóa, khu thể thao còn thiếu, công sở làm việc chưa đáp ứng nhu cầu; hệ thống giao thông nội đồng, giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng phục vụ cho sản xuất và dân sinh mới đáp ứng được 50% so với yêu cầu. Từ thực trạng như trên, tại Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 đã xác định phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới vào năm 2015.

Quá trình triển khai thực hiện trùng vào thời điểm cả nước đang thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP, ngày 14/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, mặt khác ngày 8/6/2012 Chính phủ ban hành Quyết định 695/QĐ-TTg về việc sửa đổi nguyên tắc, cơ chế hỗ trợ vốn chương trình thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2012 - 2020. Do tác động của các văn bản trên nên quá trình thực hiện địa phương gặp không ít khó khăn.

Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao có hiệu quả của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Thọ Xuân cùng các phòng, ban cấp huyện, sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, đặc biệt là sự đồng thuận cao của nhân dân, địa phương đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới vào năm 2015, kết quả đó được cụ thể như sau:

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Thành lập, kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình

Ngày 03/10/2011 Đảng ủy xã đã ra quyết định số 13-QĐ/ĐU về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM; ngày 01/8/2012 UBND xã đã thành lập Ban quản lý xây dựng NTM. Sau khi được thành lập, Ban quản lý đã chủ động xây dựng Đề án giai đoạn 2011 - 2015; Tiếp đó ngày 01/8/2012 UBND xã đã có quyết định thành lập 4 Tiểu ban của xã và 7 Tiểu ban ở các thôn, trên cơ sở các quyết định đã thành lập, BCĐ phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, thành các tổ công tác thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện. Ban quản lý chủ động xây dựng Đề án giai đoạn 2011 - 2020; chỉ đạo thành lập các Tiểu ban để tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện đã chủ động kiện toàn thành viên trong ban, do đó các ban đi vào hoạt động có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

2. Ban hành các cơ chế chính sách

a. Kết quả ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương

Cùng với nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên, mặc dù ngân sách địa phương còn rất hạn chế, nhưng để khuyến khích, kích cầu nhân dân các thôn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng, địa phương đã ban hành cơ chế hỗ trợ các thôn trong làm đường giao thông, kênh mương nội thôn, nội đồng, nhà văn hóa thôn. Cơ chế, chính sách này đã được Ban chấp hành Đảng bộ; Hội đồng nhân dân xã ra Nghị quyết thông qua.

Để đẩy mạnh phát triển kinh tế trong nông nghiệp, địa phương đã có nhiều cơ chế chính sách như: hỗ trợ mô hình thâm canh cây lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; mô hình trồng ớt xuất khẩu...; tạo điều kiện cho các tập thể, cá nhân tích tụ ruộng đất để áp dụng mô hình cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất nông nghiệp, tăng giá trị trên ha canh tác, cánh đồng mẫu lớn góp phần tăng thu nhập trên đơn vị diện tích; hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Để hoàn thiện các tiêu chí còn lại cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tích cực tuyên truyền các hộ gia đình góp công, góp của, hiến đất, để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; tiếp tục chỉnh trang nhà cửa, công trình vệ sinh của gia đình, nhất là các đoàn thể chính trị - xã hội (hội Nông dân, hội PN, hội CCB, ĐTN) hỗ trợ một phần kinh phí cho hội viên khó khăn tham gia thẻ BHYT tự nguyện.

Để giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương, đồng thời hoàn thành chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp trên địa bàn, bằng nguồn ngân sách của địa phương đã hỗ trợ thành lập 9 Doanh nghiệp với số tiền là: 1.300.000đồng/doanh nghiệp, tổng số tiền 11.700.000đ.

Trong những năm qua địa phương đẩy mạnh việc liên kết sản xuất trong nông nghiệp, như liên kết thực hiện mô hình trồng cây ớt xuất khẩu trên đất hai lúa mang lại giá trị thu nhập cao trên ha canh tác.

b. Hiệu quả các cơ chế chính sách đã ban hành, những nội dung chính sách mới để thúc đẩy thực hiện chương trình trong giai đoạn tới

Có thể khẳng định các cơ chế chính sách của nhà nước cũng như của địa phương đã thực sự mang lại hiệu quả trong chương trình XDNTM giai đoạn 2010-2019. Trong giai đoạn tiếp theo đề nghị nhà nước tiếp tục có nhiều cơ chế hỗ trợ, đặc biệt là hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư và gắn bó với nông nghiệp tạo nguồn lực để nâng cao các tiêu chí NTM, xây dựng thành công xã Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu.

(Số liệu cụ thể theo Mẫu biểu số 01 gửi kèm)

3. Công tác tuyên truyền, vận động

Trong những năm qua hệ thống chính trị từ xã đến thôn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: trên hệ thống truyền thanh của xã, của thôn, thông qua các hội nghị, treo băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, đặc biệt là tổ chức các hội thi sân khấu hóa tìm hiểu, sáng tạo trong xây dựng chương trình NTM. Qua đó cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và hiệu quả thiết thực của việc xây dựng NTM để tự giác thực hiện.

Do đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền vận động gắn thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, đã làm chuyển biến nhận thức của nhân dân trên địa bàn hiểu rõ mục đích của việc xây dựng NTM là kinh tế, xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân được nâng cao, môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp phát huy và giữ vững bản sắc văn hóa của dân tộc, hệ thống chính trị được ổn định, an ninh trật tự được vững mạnh. Từ đó đã cũng cố được lòng tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương xây dựng NTM. Chính vì vậy mà mọi chủ trương, nghị quyết, kế hoạch về xây dựng NTM đã thực sự đi vào lòng dân và được nhân dân đồng tình, hưởng ứng tích cực trở thành phong trào thi đua rộng khắp. Vì vậy đến tháng 12/2015, 5/7 thôn đã xây dựng nhà văn hóa khang trang, 2 thôn sinh hoạt tại Đình làng, các thiết chế văn hóa đảm bảo cho sinh hoạt cộng đồng, từ đó đã thúc đẩy các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT ngày càng có chiều sâu.

4. Tổ chức đào tạo, tập huấn cán bộ thực hiện Chương trình

Trong những năm qua, các thành viên BCĐ, Ban quản lý, ban phát triển thôn đã tham gia đầy đủ các buổi tập huấn về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM do tỉnh và huyện tổ chức.

Thông qua các lớp tập huấn đã giúp cho các thành viên trong các Ban nắm vững các chủ trương, chính sách và các bước triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM của cấp trên. Đồng thời có thêm kiến thưc, kinh nghiệm, kỹ năng trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Công tác lập quy hoạch

Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT, ngày 28/10/2011 của liên bộ về việc lập, thẩm định, phê duyệt, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới; địa phương đã kịp thời xây dựng quy hoạch và được UBND huyện Thọ Xuân phê duyệt tại Quyết định số 453/QĐ-UBND, ngày 17/4/2012, làm cơ sở để địa phương tổ chức thực hiện.

Bản vẽ quy hoạch đã được niêm yết công khai để người dân biết và thực hiện; đồng thời hoàn thành việc cắm mốc chỉ giới các công trình hạ tầng theo quy hoạch.

Kết quả rà soát bổ sung quy hoạch xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn đã phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

2. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân

- Với quan điểm xây dựng NTM phải bắt đầu từ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân để tạo nguồn lực đóng góp của nhân dân, "lấy sức dân để lo cho dân", "nhân dân là chủ thể trong việc xây dựng nông thôn mới" và nhân dân là người trực tiếp hưởng thụ. Với quan điểm trên, trong những năm qua địa phương ưu tiên phát triển ngành nghề dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp, đưa cây trồng có giá trị thu nhập kinh tế cao vào sản xuất như: Cây ớt xuất khẩu, mô hình trồng cây ăn quả.. Có 05 trang trại, gia trại sản xuất kinh doanh tổng hợp, trong đó có 04 trang trại chăn nuôi lợn và 01 trang trại gia cầm thu nhập hàng năm ước đạt khoảng 200 triệu đồng/Trang trại.

Nhìn chung, các mô hình sản xuất được lựa chọn đã đáp ứng được yêu cầu thực tế, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của người dân và đúng với nội dung của Chương trình xây dựng NTM, lấy phát triển sản xuất là gốc để nâng cao giá trị sản xuất và thế mạnh địa phương; nhờ đó, đã góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vật chất và tinh thần của nhân dân.

- Trong những năm qua song song với phát triển các mô hình kinh tế, các hoạt động dịch vụ, thương mại không ngừng được quan tâm, chú trọng, từ kết quả đó năm 2012 thu nhập bình quân đầu người từ 11,1 triệu đồng/người/năm, đến năm 2018 đạt 34,5 triệu đồng.

- Thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn". Địa phương đã liên kết với các trường và các trung tâm mở được 04 lớp đào tạo nghề cho 320 lượt người tham gia ở các lĩnh vực như: trồng trọt, chăn nuôi, may mặc, thêu gien đính hạt cườm.

- Sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã Tây Hồ với các giải pháp đồng bộ đã thực sự làm thay đổi diện mạo nông thôn. Các công trình phúc lợi được thực hiện đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân; hình thành mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VIETGAP góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển bền vững; tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 là 16,7%, đến nay giảm còn 2,02%.

- Những khó khăn vướng mắc, đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới:

Để trở thành xã NTM nâng cao, địa phương phải hoàn thành 41 chỉ tiêu của 15 tiêu chí đã được ban hành theo Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND, ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh. Những tiêu chí này chủ yếu là nâng cao 19 tiêu chí của xã đạt chuẩn NTM; xây dựng xã NTM kiểu mẫu chính là sự phát triển hơn của xã NTM nâng cao. Theo đó, vừa phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao, vừa tiến hành thực hiện xây dựng xã NTM kiểu mẫu, cụ thể là 13 chỉ tiêu của 4 nhóm tiêu chí theo Quyết định 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy đã đạt chuẩn, song hằng năm địa phương đều thực hiện rà soát, đánh giá để có các giải pháp nâng cao các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo lộ trình.

Trong quá trình thực hiện địa phương đã gặp những khó khăn, vướng mắc như: yêu cầu của một số tiêu chí khá cao, cần nhiều kinh phí để thực hiện, mà nguồn kinh phí của địa phương chủ yếu dựa vào nguồn cấp quyền sử dụng đất.

Sau sáp nhập, 3 thôn có nhà văn hóa không đảm bảo về quy mô, diện tích. Trong khi chưa có nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng mới, do vậy đề nghị các cấp, các ngành có liên quan cần quan tâm và có chính sách hỗ trợ để địa phương thực hiện.

Là một địa phương thuần nông, ngành nghề chính là sản xuất nông nghiệp, trong khi diện tích manh mún, nhỏ lẻ. Do vậy đề nghị các cấp, các ngành có liên quan có chính sách hỗ trợ các tập thể, cá nhân tích tụ ruộng đất để chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng hàng hóa.

3. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu

Qua 10 năm thực hiện Chương trình, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, nổi bật là:

- Hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư, nâng cấp, sửa chữa với tổng trị giá trên 16,4 tỷ đồng, thuận lợi cho việc sản xuất, kinh doanh và dân sinh trên địa bàn.

- Hệ thống thủy lợi nội đồng được coi là đòn bẩy, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, tổng nguồn vốn đầu tư, nâng cấp, sửa chữa với số tiền là 1,8 tỷ đồng.

- Phối hợp với ngành điện đầu tư thêm 02 trạm biến áp, nâng công suất của 4 trạm hiện có; đầu tư phát triển, thay thế hạ tầng lưới điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng điện sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, góp phn đy nhanh tiến độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

- Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục địa phương đã tập trung huy động các nguồn lực trong đó có sự quan tâm của tỉnh, huyện, của các thế hệ học sinh, đặc biệt là sự chung tay của phụ huynh học sinh để đầu tư cơ sở vật chất trường học đảm bảo cho việc dạy và học, đến nay cả 3 cấp học đều đạt và giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia.

- Để từng bước chuẩn hóa nhà văn hóa và khu thể thao, các thôn đã tích cực đẩy mạnh công tác huy động xã hội hóa và đóng góp của nhân dân để đầu tư, nâng cấp, bổ sung, sửa chữa các thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt cộng đồng trong khu dân cư, nhất là lễ hội hàng năm.

Tổng vốn huy động và vốn đã thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, phân theo tiêu chí và nguồn vốn:

Tổng kinh phí đã thực hiện: 128,478 tỷ đồng, trong đó:

- Ngân sách Trung ương, tỉnh: 7.460 triệu đồng, chiếm 5,8%.

- Ngân sách huyện: 700 triệu đồng, chiếm 0,55%.

- Ngân sách xã: 28.229 triệu đồng, chiếm 21,97%.

- Nhân dân đóng góp: 92.089 triệu đồng, chiếm 71,68%.

(Trong đó: Nguồn vốn nhân dân đóng góp xây dựng Nhà văn hóa thôn, đường giao thông, kênh mương nội thôn, nội đồng là 2.089 triệu đồng; Nguồn vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp 365 nhà ở và 382 công trình vệ sinh là 90 tỷ đồng)

c. Đánh giá chung về mức độ đạt theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM.

Sau hơn 2 năm xã hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, đến nay do có sự quan tâm, lãnh chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính chuyền, sự phối kết hợp có hiệu quả của MTTQ, các tổ chức đoàn thể nên các tiêu chí xây dựng NTM ngày càng được nâng cao theo hướng bền vững. Hiện nay, BCĐ, BQL xây dựng NTM xã đang tổ chức kiểm tra, rà soát lại các tiêu chí, từ đó để có các giải pháp tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao năm 2019.

4. Về phát triển giáo dục, y tế, văn hoá và bảo vệ môi trường

Cả 3 cấp học có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia; trạm y tế đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế; các hoạt động văn hóa xã hội ngày càng có chiều sâu đặc biệt là hoạt động của Đài truyền thanh đã góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, nâng cao dân trí trong đời sống xã hội trên địa bàn xã. Công tác VSMT- Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy chuẩn Quốc gia, không có các hoạt động gây ô nhiễm môi trường; chất thải, rác thải được thu gom và xử lý theo qui định; các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã đạt tiêu chuẩn về môi trường.

Các nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch, trong đó khu vực khu hung táng, cát táng được tách riêng, thuận lợi cho việc thăm viếng của nhân dân.

5. Về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh và gìn giữ an ninh, trật tự xã hội

Các tổ chức trong hệ thống chính trị - xã hội trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình hoạt động tương đối đồng đều, hàng năm đều được cấp trên đánh giá cao đã tác động tích cực trong công tác đảm bảo ANTT, trật tự ATXH, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển.

Với nỗ lực không ngừng cố gắng hoạt động, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành cấp trên, hệ thống chính trị đạt chuẩn theo quy định.

6. Kết quả huy động, sử dụng nguồn lực.

a. Kết quả huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình, phân theo các nguồn:

Ngân sách Trung ương; ngân sách tỉnh, huyện, xã; vốn lồng ghép các chương trình, dự án; tín dụng; đầu tư của doanh nghiệp; đóng góp của người dân.

(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu số 02 gửi kèm)

b. Kết quả thực hiện vốn cụ thể hàng năm và lũy kế đến nay, bao gồm vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp theo nội dung đầu tư hỗ trợ.

(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu số 03 gửi kèm)

c. Đánh giá chung

Bằng các nguồn lực của các cấp, các ngành cấp trên, nguồn huy động xã hội hóa và đóng góp của nhân dân, địa phương đã phát huy dân chủ quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, làm cơ sở để xây dựng xã đạt NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo lộ trình.

7. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM

Hiện nay 3/3 thôn đạt chuẩn NTM.

(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu số 04 gửi kèm)

Phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tổ chức, cá nhân, gia đình trong và ngoài địa phương đã góp công, góp của, hiến đất góp phần hoàn thiện các tiêu chí, điển hình như: Có 115 hộ đã hiến đất để làm đường và các hộ góp của như hộ ông: Hoàng Kim Giao đã ủng hộ 100 triệu đồng và nhiều cá nhân tiêu biểu khác. Tại hội nghị hôm nay sẽ biểu dương 03 tập thể đó là: Thôn Nam Thượng, thôn Hội Hiền, thôn Đống Nãi có những đóng góp tích cực trong thực hiện xây dựng NTM và xây dựng NTM nâng cao xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu giai đoạn 2016 - 2020.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả nổi bật đã đạt được khi triển khai Chương trình giai đoạn 2010-2020.

Sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, với các giải pháp đồng bộ, hành động quyết liệt, được sự đồng thuận cao của nhân dân đã thực sự làm thay đổi toàn diện tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn, nhận thức của người dân được nâng lên rõ rệt, cơ sở hạ tầng nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhân dân có ý thức hơn trong công tác bảo vệ môi trường. Các công trình phúc lợi đã được triển khai đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân, hình thành mô hình sản xuất có hiệu quả, góp phần tích cực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao,

- Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển nhanh, nổi bật là hệ thống đường giao thông, hệ thống thủy lợi, trường học, các thiết chế văn hóa - thể thao, tạo ra diện mạo mới cho khu vực nông thôn.

- Cơ cấu kinh tế nông thôn tiếp tục chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng - hiệu quả, trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng được đẩy mạnh. Chất lượng giáo dục ngày càng tăng, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân, tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT đạt và vượt chỉ tiêu.

- Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ngày càng hoàn thiện cả về chính trị, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng vận động quần chúng. ANTT tiếp tục được giữ vững.

Từ những kết quả đó, MTTQ tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả thực hiện các tiêu chí trong chương trình XDNTM của xã, hầu hết nhân dân đều phấn khởi với tỉ lệ hài lòng bình quân các tiêu chí đạt 98,3% được Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 4672/QĐ-UBND, ngày 30/11/2016 công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Phát huy kết quả đạt được trong xây dựng NTM, địa phương luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Từ quan điểm nhận thức trên đã trở thành hành động cách mạng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Đây là niềm tin, là động lực để địa phương tiếp tục phấn đấu đạt xã NTM nâng cao vào năm 2019, xã kiểu mẫu, NTM kiểu mẫu vào năm 2020

2. Những hạn chế, tồn tại chủ yếu và nguyên nhân

Trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, tuy đã đạt được các mục tiêu đề ra, nhưng vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế đó là:

- Ban chỉ đạo, Ban quản lý bước đầu hoạt động còn lúng túng; kết quả hoạt động của một số tiểu ban chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu; một bộ phận nhân dân còn trông chờ vào đầu tư của Nhà nước, có lúc chưa tích cực trong việc đóng góp xây mới, sửa chữa các công trình trong khu dân cư; đầu tư xây dựng, nâng cấp, chỉnh trang nhà cửa, hệ thống tường rào, rãnh thoát nước cũng như tham gia thẻ BHYT.

Nguyên nhân của những hạn chế khuyết điểm đó là : Chương trình xây dựng Nông thôn mới là một nhiệm vụ lớn, mới và khó; trong khi tiềm lực và xuất phát điểm của địa phương thấp, các nguồn thu ngân sách còn nhiều hạn chế, chủ yếu dựa vào nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất

3. Các bài học kinh nghiệm.

Một là, Xây dựng Đề án sát đúng phù hợp với điều kiện của địa phương, tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện các tiêu chí thiết thực nâng cao đời sống của dân, vừa tạo khí thế phấn khởi cho nhân dân, được lòng dân. Từ đó mới khơi dậy và phát huy tốt vai trò chủ thể của nhân dân, việc huy động được nhiều nguồn lực của nhân dân là nhân tố quyết định thành công chương trình xây dựng nông thôn mới.

Hai là, Biết kế thừa và phát huy rất nhiều bài học kinh nghiệm thành công từ các chương trình mục tiêu, các phong trào quần chúng trước đây để vận dụng sáng tạo vào xây dựng nông thôn mới. Có cơ chế chính sách phù hợp, quan tâm đến phát triển kinh tế trên cơ sở chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi, gắn với ứng dụng đồng bộ các tiến bộ KHKT vào sản xuất, tạo ra nhiều việc làm tăng giá trị thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Trong đó có bài học xuyên suốt đó là thực hiện tôt quy chế dân chủ ở cơ sở “Dân biết, dân bàn, dân góp, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”

Ba là, Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ Đảng viên và nhân dân hiểu rõ nội dung chương trình XD NTM, đây là chương trình lớn của Đảng và Nhà nước, có tác động trực tiếp đến mọi lĩnh vực đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, trọng tâm là nâng cao đời sống và thu nhập của người dân một cách bền vững, bảo vệ môi trường và công tác an sinh xã hội đạt hiệu quả cao. Cán bộ gương mẫu trước nhân dân, tăng cường công tác quản lý tài chính, phát huy dân chủ, công khai minh bạch về tài chính để nhân dân kiểm tra giám sát.

Bốn là, Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy - HĐND – UBND, Ban chỉ đạo XDNTM và các ban ngành, đoàn thể cấp huyện, cùng với sự quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền và sự vào cuộc của UBMTTQ, các tổ chức chính trị xã hội cùng với sự đồng thuận hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân trên địa bàn xã trong quá trình tổ chức thực hiện.

Năm là, Xây dựng nông thôn mới là cả một quá trình dài, tổng hòa nhiều mối quan hệ. Do đó trong quá trình tổ chức thực hiện không chủ quan, nóng vội, vừa làm vừa học tập kinh nghiệm, vận dụng tốt các quy định của trên, lấy hiệu quả là mục tiêu quan trọng để đánh giá các tiêu chí, việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua khen thưởng kịp thời, nên đã thúc đẩy được phong trào xây dựng nông thôn mới.

Phần thứ hai

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TIẾP TỤC THỰC HIỆN

TRONG NĂM 2020

I. DỰ KIẾN MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU NĂM 2020

Năm 2020 phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí được công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

- Ban chỉ đạo phân công các thành viên phụ trách các tiêu chí, phụ trách các đơn vị thôn trong tổ chức thực hiện.

- UBND xã phân công công chức chỉ đạo các đơn vị thôn, thường xuyên nắm tiến độ thực hiện để tham mưu cho Ban quản lý.

- Đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới, chú trọng khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn thu từ quỹ đất; nguồn huy động từ công tác xã hội hóa để nâng cấp các công trình, hệ thống hạ tầng nông thôn. Tăng cường nguồn vốn tín dụng, vốn của các doanh nghiệp để đầu tư cho các loại hình phát triển kinh tế.

- Tập trung tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội; phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của nhà nước, để nhân dân hiểu được mình là chủ thể chương trình xây dựng xã NTM kiểu mẫu, từ đó nâng cao nhận thức, tính chủ động tham gia thực hiện.

Phần thứ ba

ĐỊNH HƯỚNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SAU NĂM 2020

I. QUAN ĐIỂM

Xây dựng nông thôn mới với quan điểm chỉ có điểm khởi đầu chứ không có điểm kết thúc, vì vậy phải tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung.

Tiếp tục đầu tư kinh phí để nâng cao chất lượng các tiêu chí, giữ vững xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, xây dựng xã Tây Hồ trở thành xã kiểu mẫu.

2. Mục tiêu cụ thể.

a. Giai đoạn 2021-2025

- Số thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu 3/3 thôn.

- Phấn đấu giữ vững xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

- Một số chỉ tiêu chủ yếu về:

+ Thu nhập: Phấn đấu thu nhập năm 2025 đạt 73 triệu đồng/người/năm.

+ Tỷ lệ hộ nghèo: 1,2 %

+ Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế: 100%.

+ Các chỉ tiêu về môi trường đạt: 100 %

+ Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đạt: 100 %

b. Giai đoạn 2026-2030

- Số thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu: 3/3 thôn

- Phấn đấu giữ vững xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

- Một số chỉ tiêu chủ yếu về:

+ Thu nhập hàng năm tăng từ 10 -15%

+ Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1%

+ Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế: 100%

+ Các chỉ tiêu về môi trường đạt: 100%

+ Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đạt: 100%

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân.

Thực hiện tốt chủ trương tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Trước mắt, tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp và triển khai sản xuất theo quy hoạch;

Đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; duy trì và nhân rộng các vườn có hiệu quả kinh tế cao; gắn phát triển kinh tế vườn với chỉnh trang nhà vườn theo tiêu chí nông thôn mới.

Đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp; mở rộng việc liên kết với các doanh nghiệp để nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, nhất là sản xuất các giống mới cho hiệu quả kinh tế cao, chú trọng công tác khuyến nông, thú y..., nâng cao năng lực tổ chức sản xuất kinh doanh của người nông dân. Rà soát, đánh giá hoạt động của HTX để sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Có giải pháp thu hút doanh nghiệp về nông thôn, gắn hoạt động của hợp tác xã, doanh nghiệp với khuyến khích mở rộng liên doanh, liên kết tiêu thụ nông sản, phục vụ sản xuất.

2. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

- Về hạ tầng giao thông nông thôn: Xây dựng kế hoạch đầu tư bê tông hóa lại hệ thống giao thông nông thôn bị hư hỏng hoặc xuống cấp.

- Về hạ tầng điện: Đầu tư mở rộng, nâng cấp hạ tầng điện sinh hoạt cho nhân dân, nâng chất lượng phục vụ nhân dân.

3. Nâng cao chất lượng các tiêu chí trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, môi trường.

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gắn chất lượng mũi nhọn, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc của quê hương trong trường học. Làm tốt công tác hướng nghiệp cho học sinh.

Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Củng cố, kiện toàn mạng lưới y tế ở cơ sở gắn với nâng cao hiệu quả công tác y tế dự phòng và các chỉ tiêu, nhiệm vụ về dân số, gia đình và trẻ em. Nâng cao kiến thức của người dân về bảo vệ sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng các công trình hợp vệ sinh. Vận động người dân tham gia các loại hình bảo hiểm y tế.

Tổ chức tốt phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao trên địa bàn. Có giải pháp phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao từ xã đến thôn, nhất là thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong thực hiện việc cưới, việc tang, lễ hội...

Tập trung công tác truyền thông, tuyên tuyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường ở nông thôn; phát động phong trào xây dựng tuyến đường, cơ quan, công sở, trường học xanh-sạch-đẹp.

4. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tập trung xây dựng hệ thống chính trị xã hội từ xã đến thôn vững mạnh toàn diện.

5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM.

6. Tập trung huy động, lồng ghép đặc biệt là nguồn lực của nhân dân, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới.

Tập trung rà soát thanh, quyết toán các công trình XDCB đã triển khai và có kế hoạch, lộ trình trả nợ, không để kéo dài. Việc sử dụng các nguồn vốn phân bổ tập trung cho việc giải quyết nợ XDCB, đồng thời có kế hoạch tạo nguồn vốn, huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư XDCB.

7. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng NTM xã và Ban phát triển ở các thôn đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; bố trí công chức chuyên trách NTM cấp xã.

Thực hiện đưa các chỉ tiêu phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, thôn NTM vào đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên và xét thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân các cơ quan trong hệ thống chính trị từ xã đến thôn.

IV. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Dự kiến tổng nhu cầu vốn. 155 tỷ đồng

2. Dự kiến khả năng huy động các nguồn lực.

a. Ngân sách Nhà nước: Trực tiếp và lồng ghép; ngân sách các cấp: 20 tỷ

b. Vốn đầu tư phát triển; vốn sự nghiệp: 10 tỷ

c. Vốn tín dụng: 5 tỷ

d. Vốn doanh nghiệp: 5 tỷ

e. Vốn huy động từ người dân và cộng đồng: 115 tỷ

Phần thứ tư

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện (giao thông,thủylợi, đảm bảo kết nối đồng bộ với cơ sở hạ tầng của các xã, các huyện trên địa bàn.

- Có chính sách hỗ trợ xã, xây dựng nhà văn hóa đa năng, thôn xây dựng nhà văn hóa sau khi sáp nhập.

-Chỉ đạo và phân công các phòng, ban cấp huyện trực tiếp hỗ trợ các xã để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu;

-Quy hoạch và thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung theo hướng liên kết chuỗi giá trị phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.

- Chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã là Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xã (gọi tắt là Ban Quản lý xã) do Ủy ban nhân dân xã quyết định. Đối với các công trình có yêu cu kỹ thuật cao, đòi hỏi có trình độ chuyên môn mà Ban Quản lý xã không đủ năng lực thì Ủy ban nhân dân huyện giao cho một đơn vị có đủ năng lực làm chủ đầu tư và có sự tham gia củay ban nhân dân xã.

Với truyền thống quê hương cách mạng, từ những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình NTM, cán bộ và nhân dân Tây Hồ quyết tâm giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phát huy tiềm năng thế mạnh của một xã nông thôn mới, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế cộng với sự quan tâm của huyện, tỉnh, Trung ương phấn đấu trở thành xã NTM nâng cao vào cuối năm 2019, xã NTM kiểu mẫu vào năm 2020.

Nơi nhận:

- BCĐ huyện (Báo/cáo);

- Thành viên BCĐ xã;

- Tiểu ban CĐXDNTM thôn;

- Lưu VPĐU.

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Kiêm

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

Nguyễn Khắc TrungẢnh Ông: Phạm Văn Tụng nguyên TTB xây dựng NTM thôn 4 phát biểu biểu ý kiến đóng góp tại hội nghi tổng kết 10 thực hiên chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020Ảnh Ông: Trịnh Văn Thọ TV BCĐ – CT hội CĐDC-TB TTND phát biểu biểu ý kiến đóng góp tại hội nghi tổng kết 10 thực hiên chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020


Ảnh Các thôn hoàn thành xuất sắc trong 10 năm thực hiên chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Ảnh các đại biểu về dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiên chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020


Ảnh Đ/c Nguyễn Khắc Trung: HUV-BT Đảng bộ - Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Tây Hồ bế mạc hội nghị tổng kết 10 năm thực hiên chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020


Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Tây Hồ

Đăng lúc: 26/07/2019 10:56:53 (GMT+7)

Sáng náy 26/7/2019 xã Tây hồ Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Ảnh hội trường hội nghị tổng kết 10 thực hiên chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020


Ảnh Đ/c: Nguyễn Hồng Sơn CT.UBND-Trưởng ban Quản lý XD NTM xã đọc báo cáo tổng kết 10 thực hiên chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

ĐẢNG UỶ XÃ TÂY HỒ

BCĐ XD NÔNG THÔN MỚI

Số: 250/BC-BCĐ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Tây Hồ, ngày 25 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 xã Tây Hồ, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá


Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN GIAI ĐOẠN 2010-2019

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Thuận lợi.

Tây Hồ là xã đồng bằng của huyện Thọ Xuân, cách trung tâm huyện 1,5 km, phía Bắc giáp xã Hạnh Phúc, phía Nam giáp xã Xuân Quang, phía Đông giáp xã Bắc Lương, phía Tây giáp xã Xuân Giang và Thị trấn Thọ Xuân. Diện tích đất sản xuất nông nghiệp và hệ thống giao thông, thủy lợi được quy hoạch đồng bộ cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất, dân sinh, tạo cơ sở thúc đẩy phát triển nông nghiệp của địa phương. Do thuận lợi về giao thông và gần trung tâm huyện nên việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp theo cơ chế thị trường có nhiều chuyển biến tích cực.

Dưới sự tập trung, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; tích cực vào cuộc của MTTQ, các đoàn thể từ xã đến thôn, đặc biệt là được sự đồng thuận cao của nhân dân trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, từ đó đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện.

Đảng, Nhà nước có nhiều chủ trương, chính sách quan tâm phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, cùng với địa phương luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao có hiệu quả của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Thọ Xuân cùng các phòng, ban cấp huyện.

2. Khó khăn.

Là một xã thuần nông, xuất phát điểm thấp, ngành nghề dịch vụ phát triển chậm; thu nhập đầu người đầu năm 2010 mới đạt 11,1 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo chiếm 16,7%, tỷ lệ lao động trong nông nghiệp chiếm 55%; cơ sở vật chất, nhà văn hóa, khu thể thao còn thiếu, công sở làm việc chưa đáp ứng nhu cầu; hệ thống giao thông nội đồng, giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng phục vụ cho sản xuất và dân sinh mới đáp ứng được 50% so với yêu cầu. Từ thực trạng như trên, tại Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 đã xác định phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới vào năm 2015.

Quá trình triển khai thực hiện trùng vào thời điểm cả nước đang thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP, ngày 14/02/2011 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, mặt khác ngày 8/6/2012 Chính phủ ban hành Quyết định 695/QĐ-TTg về việc sửa đổi nguyên tắc, cơ chế hỗ trợ vốn chương trình thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2012 - 2020. Do tác động của các văn bản trên nên quá trình thực hiện địa phương gặp không ít khó khăn.

Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao có hiệu quả của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Ban chỉ đạo xây dựng NTM huyện Thọ Xuân cùng các phòng, ban cấp huyện, sự quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cả hệ thống chính trị từ xã đến thôn, đặc biệt là sự đồng thuận cao của nhân dân, địa phương đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới vào năm 2015, kết quả đó được cụ thể như sau:

II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Thành lập, kiện toàn bộ máy chỉ đạo thực hiện Chương trình

Ngày 03/10/2011 Đảng ủy xã đã ra quyết định số 13-QĐ/ĐU về việc thành lập Ban chỉ đạo xây dựng NTM; ngày 01/8/2012 UBND xã đã thành lập Ban quản lý xây dựng NTM. Sau khi được thành lập, Ban quản lý đã chủ động xây dựng Đề án giai đoạn 2011 - 2015; Tiếp đó ngày 01/8/2012 UBND xã đã có quyết định thành lập 4 Tiểu ban của xã và 7 Tiểu ban ở các thôn, trên cơ sở các quyết định đã thành lập, BCĐ phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, thành các tổ công tác thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện. Ban quản lý chủ động xây dựng Đề án giai đoạn 2011 - 2020; chỉ đạo thành lập các Tiểu ban để tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện đã chủ động kiện toàn thành viên trong ban, do đó các ban đi vào hoạt động có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

2. Ban hành các cơ chế chính sách

a. Kết quả ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù của địa phương

Cùng với nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên, mặc dù ngân sách địa phương còn rất hạn chế, nhưng để khuyến khích, kích cầu nhân dân các thôn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng, địa phương đã ban hành cơ chế hỗ trợ các thôn trong làm đường giao thông, kênh mương nội thôn, nội đồng, nhà văn hóa thôn. Cơ chế, chính sách này đã được Ban chấp hành Đảng bộ; Hội đồng nhân dân xã ra Nghị quyết thông qua.

Để đẩy mạnh phát triển kinh tế trong nông nghiệp, địa phương đã có nhiều cơ chế chính sách như: hỗ trợ mô hình thâm canh cây lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; mô hình trồng ớt xuất khẩu...; tạo điều kiện cho các tập thể, cá nhân tích tụ ruộng đất để áp dụng mô hình cơ giới hóa đồng bộ vào sản xuất nông nghiệp, tăng giá trị trên ha canh tác, cánh đồng mẫu lớn góp phần tăng thu nhập trên đơn vị diện tích; hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Để hoàn thiện các tiêu chí còn lại cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tích cực tuyên truyền các hộ gia đình góp công, góp của, hiến đất, để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; tiếp tục chỉnh trang nhà cửa, công trình vệ sinh của gia đình, nhất là các đoàn thể chính trị - xã hội (hội Nông dân, hội PN, hội CCB, ĐTN) hỗ trợ một phần kinh phí cho hội viên khó khăn tham gia thẻ BHYT tự nguyện.

Để giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương, đồng thời hoàn thành chỉ tiêu phát triển doanh nghiệp trên địa bàn, bằng nguồn ngân sách của địa phương đã hỗ trợ thành lập 9 Doanh nghiệp với số tiền là: 1.300.000đồng/doanh nghiệp, tổng số tiền 11.700.000đ.

Trong những năm qua địa phương đẩy mạnh việc liên kết sản xuất trong nông nghiệp, như liên kết thực hiện mô hình trồng cây ớt xuất khẩu trên đất hai lúa mang lại giá trị thu nhập cao trên ha canh tác.

b. Hiệu quả các cơ chế chính sách đã ban hành, những nội dung chính sách mới để thúc đẩy thực hiện chương trình trong giai đoạn tới

Có thể khẳng định các cơ chế chính sách của nhà nước cũng như của địa phương đã thực sự mang lại hiệu quả trong chương trình XDNTM giai đoạn 2010-2019. Trong giai đoạn tiếp theo đề nghị nhà nước tiếp tục có nhiều cơ chế hỗ trợ, đặc biệt là hỗ trợ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư và gắn bó với nông nghiệp tạo nguồn lực để nâng cao các tiêu chí NTM, xây dựng thành công xã Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu.

(Số liệu cụ thể theo Mẫu biểu số 01 gửi kèm)

3. Công tác tuyên truyền, vận động

Trong những năm qua hệ thống chính trị từ xã đến thôn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: trên hệ thống truyền thanh của xã, của thôn, thông qua các hội nghị, treo băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, đặc biệt là tổ chức các hội thi sân khấu hóa tìm hiểu, sáng tạo trong xây dựng chương trình NTM. Qua đó cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng và hiệu quả thiết thực của việc xây dựng NTM để tự giác thực hiện.

Do đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền vận động gắn thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở, đã làm chuyển biến nhận thức của nhân dân trên địa bàn hiểu rõ mục đích của việc xây dựng NTM là kinh tế, xã hội phát triển, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân được nâng cao, môi trường nông thôn xanh, sạch, đẹp phát huy và giữ vững bản sắc văn hóa của dân tộc, hệ thống chính trị được ổn định, an ninh trật tự được vững mạnh. Từ đó đã cũng cố được lòng tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương xây dựng NTM. Chính vì vậy mà mọi chủ trương, nghị quyết, kế hoạch về xây dựng NTM đã thực sự đi vào lòng dân và được nhân dân đồng tình, hưởng ứng tích cực trở thành phong trào thi đua rộng khắp. Vì vậy đến tháng 12/2015, 5/7 thôn đã xây dựng nhà văn hóa khang trang, 2 thôn sinh hoạt tại Đình làng, các thiết chế văn hóa đảm bảo cho sinh hoạt cộng đồng, từ đó đã thúc đẩy các hoạt động văn hóa văn nghệ, TDTT ngày càng có chiều sâu.

4. Tổ chức đào tạo, tập huấn cán bộ thực hiện Chương trình

Trong những năm qua, các thành viên BCĐ, Ban quản lý, ban phát triển thôn đã tham gia đầy đủ các buổi tập huấn về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM do tỉnh và huyện tổ chức.

Thông qua các lớp tập huấn đã giúp cho các thành viên trong các Ban nắm vững các chủ trương, chính sách và các bước triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM của cấp trên. Đồng thời có thêm kiến thưc, kinh nghiệm, kỹ năng trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

1. Công tác lập quy hoạch

Thực hiện Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT, ngày 28/10/2011 của liên bộ về việc lập, thẩm định, phê duyệt, quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới; địa phương đã kịp thời xây dựng quy hoạch và được UBND huyện Thọ Xuân phê duyệt tại Quyết định số 453/QĐ-UBND, ngày 17/4/2012, làm cơ sở để địa phương tổ chức thực hiện.

Bản vẽ quy hoạch đã được niêm yết công khai để người dân biết và thực hiện; đồng thời hoàn thành việc cắm mốc chỉ giới các công trình hạ tầng theo quy hoạch.

Kết quả rà soát bổ sung quy hoạch xây dựng NTM gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn đã phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.

2. Phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân

- Với quan điểm xây dựng NTM phải bắt đầu từ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân để tạo nguồn lực đóng góp của nhân dân, "lấy sức dân để lo cho dân", "nhân dân là chủ thể trong việc xây dựng nông thôn mới" và nhân dân là người trực tiếp hưởng thụ. Với quan điểm trên, trong những năm qua địa phương ưu tiên phát triển ngành nghề dịch vụ, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi trong sản xuất nông nghiệp, đưa cây trồng có giá trị thu nhập kinh tế cao vào sản xuất như: Cây ớt xuất khẩu, mô hình trồng cây ăn quả.. Có 05 trang trại, gia trại sản xuất kinh doanh tổng hợp, trong đó có 04 trang trại chăn nuôi lợn và 01 trang trại gia cầm thu nhập hàng năm ước đạt khoảng 200 triệu đồng/Trang trại.

Nhìn chung, các mô hình sản xuất được lựa chọn đã đáp ứng được yêu cầu thực tế, phù hợp với nguyện vọng chính đáng của người dân và đúng với nội dung của Chương trình xây dựng NTM, lấy phát triển sản xuất là gốc để nâng cao giá trị sản xuất và thế mạnh địa phương; nhờ đó, đã góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vật chất và tinh thần của nhân dân.

- Trong những năm qua song song với phát triển các mô hình kinh tế, các hoạt động dịch vụ, thương mại không ngừng được quan tâm, chú trọng, từ kết quả đó năm 2012 thu nhập bình quân đầu người từ 11,1 triệu đồng/người/năm, đến năm 2018 đạt 34,5 triệu đồng.

- Thực hiện Quyết định 1956/QĐ-TTg, ngày 27/11/2009 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn". Địa phương đã liên kết với các trường và các trung tâm mở được 04 lớp đào tạo nghề cho 320 lượt người tham gia ở các lĩnh vực như: trồng trọt, chăn nuôi, may mặc, thêu gien đính hạt cườm.

- Sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, xã Tây Hồ với các giải pháp đồng bộ đã thực sự làm thay đổi diện mạo nông thôn. Các công trình phúc lợi được thực hiện đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân; hình thành mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VIETGAP góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển bền vững; tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 là 16,7%, đến nay giảm còn 2,02%.

- Những khó khăn vướng mắc, đề xuất, kiến nghị trong thời gian tới:

Để trở thành xã NTM nâng cao, địa phương phải hoàn thành 41 chỉ tiêu của 15 tiêu chí đã được ban hành theo Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND, ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh. Những tiêu chí này chủ yếu là nâng cao 19 tiêu chí của xã đạt chuẩn NTM; xây dựng xã NTM kiểu mẫu chính là sự phát triển hơn của xã NTM nâng cao. Theo đó, vừa phấn đấu hoàn thành các tiêu chí xã NTM nâng cao, vừa tiến hành thực hiện xây dựng xã NTM kiểu mẫu, cụ thể là 13 chỉ tiêu của 4 nhóm tiêu chí theo Quyết định 691/QĐ-TTg ngày 05/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Tuy đã đạt chuẩn, song hằng năm địa phương đều thực hiện rà soát, đánh giá để có các giải pháp nâng cao các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo lộ trình.

Trong quá trình thực hiện địa phương đã gặp những khó khăn, vướng mắc như: yêu cầu của một số tiêu chí khá cao, cần nhiều kinh phí để thực hiện, mà nguồn kinh phí của địa phương chủ yếu dựa vào nguồn cấp quyền sử dụng đất.

Sau sáp nhập, 3 thôn có nhà văn hóa không đảm bảo về quy mô, diện tích. Trong khi chưa có nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng mới, do vậy đề nghị các cấp, các ngành có liên quan cần quan tâm và có chính sách hỗ trợ để địa phương thực hiện.

Là một địa phương thuần nông, ngành nghề chính là sản xuất nông nghiệp, trong khi diện tích manh mún, nhỏ lẻ. Do vậy đề nghị các cấp, các ngành có liên quan có chính sách hỗ trợ các tập thể, cá nhân tích tụ ruộng đất để chuyển đổi mô hình sản xuất theo hướng hàng hóa.

3. Xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu

Qua 10 năm thực hiện Chương trình, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, nổi bật là:

- Hệ thống giao thông nông thôn được đầu tư, nâng cấp, sửa chữa với tổng trị giá trên 16,4 tỷ đồng, thuận lợi cho việc sản xuất, kinh doanh và dân sinh trên địa bàn.

- Hệ thống thủy lợi nội đồng được coi là đòn bẩy, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, tổng nguồn vốn đầu tư, nâng cấp, sửa chữa với số tiền là 1,8 tỷ đồng.

- Phối hợp với ngành điện đầu tư thêm 02 trạm biến áp, nâng công suất của 4 trạm hiện có; đầu tư phát triển, thay thế hạ tầng lưới điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng điện sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân, góp phn đy nhanh tiến độ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

- Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục địa phương đã tập trung huy động các nguồn lực trong đó có sự quan tâm của tỉnh, huyện, của các thế hệ học sinh, đặc biệt là sự chung tay của phụ huynh học sinh để đầu tư cơ sở vật chất trường học đảm bảo cho việc dạy và học, đến nay cả 3 cấp học đều đạt và giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia.

- Để từng bước chuẩn hóa nhà văn hóa và khu thể thao, các thôn đã tích cực đẩy mạnh công tác huy động xã hội hóa và đóng góp của nhân dân để đầu tư, nâng cấp, bổ sung, sửa chữa các thiết chế văn hóa, cơ sở vật chất phục vụ sinh hoạt cộng đồng trong khu dân cư, nhất là lễ hội hàng năm.

Tổng vốn huy động và vốn đã thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng, phân theo tiêu chí và nguồn vốn:

Tổng kinh phí đã thực hiện: 128,478 tỷ đồng, trong đó:

- Ngân sách Trung ương, tỉnh: 7.460 triệu đồng, chiếm 5,8%.

- Ngân sách huyện: 700 triệu đồng, chiếm 0,55%.

- Ngân sách xã: 28.229 triệu đồng, chiếm 21,97%.

- Nhân dân đóng góp: 92.089 triệu đồng, chiếm 71,68%.

(Trong đó: Nguồn vốn nhân dân đóng góp xây dựng Nhà văn hóa thôn, đường giao thông, kênh mương nội thôn, nội đồng là 2.089 triệu đồng; Nguồn vốn đầu tư xây dựng, nâng cấp 365 nhà ở và 382 công trình vệ sinh là 90 tỷ đồng)

c. Đánh giá chung về mức độ đạt theo quy định của Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM.

Sau hơn 2 năm xã hoàn thành Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, đến nay do có sự quan tâm, lãnh chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy Đảng, chính chuyền, sự phối kết hợp có hiệu quả của MTTQ, các tổ chức đoàn thể nên các tiêu chí xây dựng NTM ngày càng được nâng cao theo hướng bền vững. Hiện nay, BCĐ, BQL xây dựng NTM xã đang tổ chức kiểm tra, rà soát lại các tiêu chí, từ đó để có các giải pháp tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành xây dựng xã NTM nâng cao năm 2019.

4. Về phát triển giáo dục, y tế, văn hoá và bảo vệ môi trường

Cả 3 cấp học có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia; trạm y tế đạt chuẩn bộ tiêu chí quốc gia về y tế; các hoạt động văn hóa xã hội ngày càng có chiều sâu đặc biệt là hoạt động của Đài truyền thanh đã góp phần vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, nâng cao dân trí trong đời sống xã hội trên địa bàn xã. Công tác VSMT- Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy chuẩn Quốc gia, không có các hoạt động gây ô nhiễm môi trường; chất thải, rác thải được thu gom và xử lý theo qui định; các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã đạt tiêu chuẩn về môi trường.

Các nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch, trong đó khu vực khu hung táng, cát táng được tách riêng, thuận lợi cho việc thăm viếng của nhân dân.

5. Về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh và gìn giữ an ninh, trật tự xã hội

Các tổ chức trong hệ thống chính trị - xã hội trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình hoạt động tương đối đồng đều, hàng năm đều được cấp trên đánh giá cao đã tác động tích cực trong công tác đảm bảo ANTT, trật tự ATXH, tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển.

Với nỗ lực không ngừng cố gắng hoạt động, cùng với sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành cấp trên, hệ thống chính trị đạt chuẩn theo quy định.

6. Kết quả huy động, sử dụng nguồn lực.

a. Kết quả huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình, phân theo các nguồn:

Ngân sách Trung ương; ngân sách tỉnh, huyện, xã; vốn lồng ghép các chương trình, dự án; tín dụng; đầu tư của doanh nghiệp; đóng góp của người dân.

(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu số 02 gửi kèm)

b. Kết quả thực hiện vốn cụ thể hàng năm và lũy kế đến nay, bao gồm vốn đầu tư phát triển và vốn sự nghiệp theo nội dung đầu tư hỗ trợ.

(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu số 03 gửi kèm)

c. Đánh giá chung

Bằng các nguồn lực của các cấp, các ngành cấp trên, nguồn huy động xã hội hóa và đóng góp của nhân dân, địa phương đã phát huy dân chủ quản lý và sử dụng có hiệu quả, đúng mục đích, làm cơ sở để xây dựng xã đạt NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu theo lộ trình.

7. Kết quả thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM

Hiện nay 3/3 thôn đạt chuẩn NTM.

(Số liệu chi tiết theo Mẫu biểu số 04 gửi kèm)

Phong trào thi đua chung sức xây dựng NTM đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tổ chức, cá nhân, gia đình trong và ngoài địa phương đã góp công, góp của, hiến đất góp phần hoàn thiện các tiêu chí, điển hình như: Có 115 hộ đã hiến đất để làm đường và các hộ góp của như hộ ông: Hoàng Kim Giao đã ủng hộ 100 triệu đồng và nhiều cá nhân tiêu biểu khác. Tại hội nghị hôm nay sẽ biểu dương 03 tập thể đó là: Thôn Nam Thượng, thôn Hội Hiền, thôn Đống Nãi có những đóng góp tích cực trong thực hiện xây dựng NTM và xây dựng NTM nâng cao xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu giai đoạn 2016 - 2020.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những kết quả nổi bật đã đạt được khi triển khai Chương trình giai đoạn 2010-2020.

Sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM, với các giải pháp đồng bộ, hành động quyết liệt, được sự đồng thuận cao của nhân dân đã thực sự làm thay đổi toàn diện tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn, nhận thức của người dân được nâng lên rõ rệt, cơ sở hạ tầng nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhân dân có ý thức hơn trong công tác bảo vệ môi trường. Các công trình phúc lợi đã được triển khai đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân, hình thành mô hình sản xuất có hiệu quả, góp phần tích cực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao,

- Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phát triển nhanh, nổi bật là hệ thống đường giao thông, hệ thống thủy lợi, trường học, các thiết chế văn hóa - thể thao, tạo ra diện mạo mới cho khu vực nông thôn.

- Cơ cấu kinh tế nông thôn tiếp tục chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng - hiệu quả, trọng tâm là tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng được đẩy mạnh. Chất lượng giáo dục ngày càng tăng, đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân, tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT đạt và vượt chỉ tiêu.

- Hệ thống chính trị không ngừng được củng cố và tăng cường, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ngày càng hoàn thiện cả về chính trị, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và kỹ năng vận động quần chúng. ANTT tiếp tục được giữ vững.

Từ những kết quả đó, MTTQ tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả thực hiện các tiêu chí trong chương trình XDNTM của xã, hầu hết nhân dân đều phấn khởi với tỉ lệ hài lòng bình quân các tiêu chí đạt 98,3% được Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 4672/QĐ-UBND, ngày 30/11/2016 công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Phát huy kết quả đạt được trong xây dựng NTM, địa phương luôn xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt. Từ quan điểm nhận thức trên đã trở thành hành động cách mạng trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Đây là niềm tin, là động lực để địa phương tiếp tục phấn đấu đạt xã NTM nâng cao vào năm 2019, xã kiểu mẫu, NTM kiểu mẫu vào năm 2020

2. Những hạn chế, tồn tại chủ yếu và nguyên nhân

Trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, tuy đã đạt được các mục tiêu đề ra, nhưng vẫn còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế đó là:

- Ban chỉ đạo, Ban quản lý bước đầu hoạt động còn lúng túng; kết quả hoạt động của một số tiểu ban chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu; một bộ phận nhân dân còn trông chờ vào đầu tư của Nhà nước, có lúc chưa tích cực trong việc đóng góp xây mới, sửa chữa các công trình trong khu dân cư; đầu tư xây dựng, nâng cấp, chỉnh trang nhà cửa, hệ thống tường rào, rãnh thoát nước cũng như tham gia thẻ BHYT.

Nguyên nhân của những hạn chế khuyết điểm đó là : Chương trình xây dựng Nông thôn mới là một nhiệm vụ lớn, mới và khó; trong khi tiềm lực và xuất phát điểm của địa phương thấp, các nguồn thu ngân sách còn nhiều hạn chế, chủ yếu dựa vào nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất

3. Các bài học kinh nghiệm.

Một là, Xây dựng Đề án sát đúng phù hợp với điều kiện của địa phương, tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện các tiêu chí thiết thực nâng cao đời sống của dân, vừa tạo khí thế phấn khởi cho nhân dân, được lòng dân. Từ đó mới khơi dậy và phát huy tốt vai trò chủ thể của nhân dân, việc huy động được nhiều nguồn lực của nhân dân là nhân tố quyết định thành công chương trình xây dựng nông thôn mới.

Hai là, Biết kế thừa và phát huy rất nhiều bài học kinh nghiệm thành công từ các chương trình mục tiêu, các phong trào quần chúng trước đây để vận dụng sáng tạo vào xây dựng nông thôn mới. Có cơ chế chính sách phù hợp, quan tâm đến phát triển kinh tế trên cơ sở chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi, gắn với ứng dụng đồng bộ các tiến bộ KHKT vào sản xuất, tạo ra nhiều việc làm tăng giá trị thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Trong đó có bài học xuyên suốt đó là thực hiện tôt quy chế dân chủ ở cơ sở “Dân biết, dân bàn, dân góp, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”

Ba là, Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ Đảng viên và nhân dân hiểu rõ nội dung chương trình XD NTM, đây là chương trình lớn của Đảng và Nhà nước, có tác động trực tiếp đến mọi lĩnh vực đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, trọng tâm là nâng cao đời sống và thu nhập của người dân một cách bền vững, bảo vệ môi trường và công tác an sinh xã hội đạt hiệu quả cao. Cán bộ gương mẫu trước nhân dân, tăng cường công tác quản lý tài chính, phát huy dân chủ, công khai minh bạch về tài chính để nhân dân kiểm tra giám sát.

Bốn là, Được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Huyện ủy - HĐND – UBND, Ban chỉ đạo XDNTM và các ban ngành, đoàn thể cấp huyện, cùng với sự quyết tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy Đảng, chính quyền và sự vào cuộc của UBMTTQ, các tổ chức chính trị xã hội cùng với sự đồng thuận hưởng ứng nhiệt tình của nhân dân trên địa bàn xã trong quá trình tổ chức thực hiện.

Năm là, Xây dựng nông thôn mới là cả một quá trình dài, tổng hòa nhiều mối quan hệ. Do đó trong quá trình tổ chức thực hiện không chủ quan, nóng vội, vừa làm vừa học tập kinh nghiệm, vận dụng tốt các quy định của trên, lấy hiệu quả là mục tiêu quan trọng để đánh giá các tiêu chí, việc sơ kết, tổng kết công tác thi đua khen thưởng kịp thời, nên đã thúc đẩy được phong trào xây dựng nông thôn mới.

Phần thứ hai

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TIẾP TỤC THỰC HIỆN

TRONG NĂM 2020

I. DỰ KIẾN MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU NĂM 2020

Năm 2020 phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí được công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

- Ban chỉ đạo phân công các thành viên phụ trách các tiêu chí, phụ trách các đơn vị thôn trong tổ chức thực hiện.

- UBND xã phân công công chức chỉ đạo các đơn vị thôn, thường xuyên nắm tiến độ thực hiện để tham mưu cho Ban quản lý.

- Đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư cho xây dựng nông thôn mới, chú trọng khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn thu từ quỹ đất; nguồn huy động từ công tác xã hội hóa để nâng cấp các công trình, hệ thống hạ tầng nông thôn. Tăng cường nguồn vốn tín dụng, vốn của các doanh nghiệp để đầu tư cho các loại hình phát triển kinh tế.

- Tập trung tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, sự đồng thuận trong xã hội; phát huy tính năng động, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư, hỗ trợ của nhà nước, để nhân dân hiểu được mình là chủ thể chương trình xây dựng xã NTM kiểu mẫu, từ đó nâng cao nhận thức, tính chủ động tham gia thực hiện.

Phần thứ ba

ĐỊNH HƯỚNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH SAU NĂM 2020

I. QUAN ĐIỂM

Xây dựng nông thôn mới với quan điểm chỉ có điểm khởi đầu chứ không có điểm kết thúc, vì vậy phải tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng các tiêu chí, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững.

II. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung.

Tiếp tục đầu tư kinh phí để nâng cao chất lượng các tiêu chí, giữ vững xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, xây dựng xã Tây Hồ trở thành xã kiểu mẫu.

2. Mục tiêu cụ thể.

a. Giai đoạn 2021-2025

- Số thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu 3/3 thôn.

- Phấn đấu giữ vững xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

- Một số chỉ tiêu chủ yếu về:

+ Thu nhập: Phấn đấu thu nhập năm 2025 đạt 73 triệu đồng/người/năm.

+ Tỷ lệ hộ nghèo: 1,2 %

+ Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế: 100%.

+ Các chỉ tiêu về môi trường đạt: 100 %

+ Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đạt: 100 %

b. Giai đoạn 2026-2030

- Số thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, thôn kiểu mẫu: 3/3 thôn

- Phấn đấu giữ vững xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu

- Một số chỉ tiêu chủ yếu về:

+ Thu nhập hàng năm tăng từ 10 -15%

+ Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1%

+ Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế: 100%

+ Các chỉ tiêu về môi trường đạt: 100%

+ Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch đạt: 100%

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Đẩy mạnh phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao thu nhập cho người dân.

Thực hiện tốt chủ trương tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Trước mắt, tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp và triển khai sản xuất theo quy hoạch;

Đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; duy trì và nhân rộng các vườn có hiệu quả kinh tế cao; gắn phát triển kinh tế vườn với chỉnh trang nhà vườn theo tiêu chí nông thôn mới.

Đẩy mạnh cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp; mở rộng việc liên kết với các doanh nghiệp để nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp, nhất là sản xuất các giống mới cho hiệu quả kinh tế cao, chú trọng công tác khuyến nông, thú y..., nâng cao năng lực tổ chức sản xuất kinh doanh của người nông dân. Rà soát, đánh giá hoạt động của HTX để sắp xếp, kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động. Có giải pháp thu hút doanh nghiệp về nông thôn, gắn hoạt động của hợp tác xã, doanh nghiệp với khuyến khích mở rộng liên doanh, liên kết tiêu thụ nông sản, phục vụ sản xuất.

2. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng.

- Về hạ tầng giao thông nông thôn: Xây dựng kế hoạch đầu tư bê tông hóa lại hệ thống giao thông nông thôn bị hư hỏng hoặc xuống cấp.

- Về hạ tầng điện: Đầu tư mở rộng, nâng cấp hạ tầng điện sinh hoạt cho nhân dân, nâng chất lượng phục vụ nhân dân.

3. Nâng cao chất lượng các tiêu chí trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, môi trường.

Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện gắn chất lượng mũi nhọn, chú trọng giáo dục đạo đức lối sống, lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc của quê hương trong trường học. Làm tốt công tác hướng nghiệp cho học sinh.

Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Củng cố, kiện toàn mạng lưới y tế ở cơ sở gắn với nâng cao hiệu quả công tác y tế dự phòng và các chỉ tiêu, nhiệm vụ về dân số, gia đình và trẻ em. Nâng cao kiến thức của người dân về bảo vệ sức khỏe, vệ sinh an toàn thực phẩm, xây dựng các công trình hợp vệ sinh. Vận động người dân tham gia các loại hình bảo hiểm y tế.

Tổ chức tốt phong trào văn hóa-văn nghệ, thể dục-thể thao trên địa bàn. Có giải pháp phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao từ xã đến thôn, nhất là thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh trong thực hiện việc cưới, việc tang, lễ hội...

Tập trung công tác truyền thông, tuyên tuyền nâng cao nhận thức trong cộng đồng về công tác bảo vệ môi trường ở nông thôn; phát động phong trào xây dựng tuyến đường, cơ quan, công sở, trường học xanh-sạch-đẹp.

4. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Tập trung xây dựng hệ thống chính trị xã hội từ xã đến thôn vững mạnh toàn diện.

5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM.

6. Tập trung huy động, lồng ghép đặc biệt là nguồn lực của nhân dân, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn để đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới.

Tập trung rà soát thanh, quyết toán các công trình XDCB đã triển khai và có kế hoạch, lộ trình trả nợ, không để kéo dài. Việc sử dụng các nguồn vốn phân bổ tập trung cho việc giải quyết nợ XDCB, đồng thời có kế hoạch tạo nguồn vốn, huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư XDCB.

7. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng NTM xã và Ban phát triển ở các thôn đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; bố trí công chức chuyên trách NTM cấp xã.

Thực hiện đưa các chỉ tiêu phấn đấu nâng cao chất lượng các tiêu chí xã, thôn NTM vào đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên và xét thi đua, khen thưởng các tập thể, cá nhân các cơ quan trong hệ thống chính trị từ xã đến thôn.

IV. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

1. Dự kiến tổng nhu cầu vốn. 155 tỷ đồng

2. Dự kiến khả năng huy động các nguồn lực.

a. Ngân sách Nhà nước: Trực tiếp và lồng ghép; ngân sách các cấp: 20 tỷ

b. Vốn đầu tư phát triển; vốn sự nghiệp: 10 tỷ

c. Vốn tín dụng: 5 tỷ

d. Vốn doanh nghiệp: 5 tỷ

e. Vốn huy động từ người dân và cộng đồng: 115 tỷ

Phần thứ tư

ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Đề nghị các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh quan tâm đầu tư nâng cấp và hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện (giao thông,thủylợi, đảm bảo kết nối đồng bộ với cơ sở hạ tầng của các xã, các huyện trên địa bàn.

- Có chính sách hỗ trợ xã, xây dựng nhà văn hóa đa năng, thôn xây dựng nhà văn hóa sau khi sáp nhập.

-Chỉ đạo và phân công các phòng, ban cấp huyện trực tiếp hỗ trợ các xã để triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng các danh hiệu kiểu mẫu;

-Quy hoạch và thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung theo hướng liên kết chuỗi giá trị phù hợp với định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp của tỉnh.

- Chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã là Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xã (gọi tắt là Ban Quản lý xã) do Ủy ban nhân dân xã quyết định. Đối với các công trình có yêu cu kỹ thuật cao, đòi hỏi có trình độ chuyên môn mà Ban Quản lý xã không đủ năng lực thì Ủy ban nhân dân huyện giao cho một đơn vị có đủ năng lực làm chủ đầu tư và có sự tham gia củay ban nhân dân xã.

Với truyền thống quê hương cách mạng, từ những kết quả đạt được trong thực hiện chương trình NTM, cán bộ và nhân dân Tây Hồ quyết tâm giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, phát huy tiềm năng thế mạnh của một xã nông thôn mới, đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế cộng với sự quan tâm của huyện, tỉnh, Trung ương phấn đấu trở thành xã NTM nâng cao vào cuối năm 2019, xã NTM kiểu mẫu vào năm 2020.

Nơi nhận:

- BCĐ huyện (Báo/cáo);

- Thành viên BCĐ xã;

- Tiểu ban CĐXDNTM thôn;

- Lưu VPĐU.

BÍ THƯ ĐẢNG ỦY

Kiêm

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

Nguyễn Khắc TrungẢnh Ông: Phạm Văn Tụng nguyên TTB xây dựng NTM thôn 4 phát biểu biểu ý kiến đóng góp tại hội nghi tổng kết 10 thực hiên chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020Ảnh Ông: Trịnh Văn Thọ TV BCĐ – CT hội CĐDC-TB TTND phát biểu biểu ý kiến đóng góp tại hội nghi tổng kết 10 thực hiên chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020


Ảnh Các thôn hoàn thành xuất sắc trong 10 năm thực hiên chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020
Ảnh các đại biểu về dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiên chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020


Ảnh Đ/c Nguyễn Khắc Trung: HUV-BT Đảng bộ - Trưởng ban chỉ đạo xây dựng NTM xã Tây Hồ bế mạc hội nghị tổng kết 10 năm thực hiên chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020